Notatka z posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie „kilometrówki”

W dniu 1 października 2018 roku o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, na którym rozpatrywano projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym, mówiąc w skrócie dotyczący podwyższenia stawek „kilometrówki”. Niestety, większością głosów projekt został odrzucony. W posiedzeniu Komisji brał udział nasz przedstawiciel – wiceprzewodniczący ZLP w RP Urban Kolman.