Spotkanie na Jurze

W dniu 21.04.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Zakładowej Organizacji Związku Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Siewierz, które prowadził Przewodniczący – Krzysztof Seweryn.

Zebranie miało wyjątkowy charakter, gdyż swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Sasin, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Kazimierz Szabla oraz Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego Grzegorz Cekus.

DSC_0282DSC_0290

Aktualnie Związek Leśników Polskich w  Nadleśnictwie Siewierz liczy 63 członków i jest jedną z najliczniejszych organizacji związkowych w kraju. Ponad 80% pracowników Nadleśnictwa Siewierz przynależy do organizacji związkowej.

DSC_0285

Spotkanie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad, przedstawiono efekty pracy członków Prezydium Rady Zakładowej, sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i podjęto zgłoszone uchwały. Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie Przewodniczącego Bronisława Sasina, który zaprezentował bieżący zakres działań  ZLP w RP. Jednym z kluczowych zadań było wystąpienie do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ustalenia nowej stawki za przejechany 1 km pojazdem prywatnym używanym do celów służbowych oraz wprowadzenia wyższych mnożników za jazdę w terenie. Przewodniczący omówił również problematykę mieszkań służbowych w lasach oraz przedstawił propozycję wsparcia finansowego w formie pożyczki na zakup lub budowę domu dla nowo zatrudnionych pracowników LP pozbawionych prawa do lokalu. W dalszej części zebrania poruszono temat  niskiego poziomu zatrudnienia w lasach, ograniczanie liczby etatów w nadleśnictwach i związana z tym konieczność szukania  profesji w innych branżach. Następnie głos w dyskusji zabrał Przewodniczący ZLP Regionu Górnośląskiego Grzegorz Cekus, który serdecznie zapraszał wszystkich chętnych do korzystania z usług sanatorium Leśnik- Drzewiarz w Krynicy Górskiej. Podkreślił również kwestię planowanych zmian w sporządzaniu szacunków brakarskich i wprowadzenia uproszczeń w klasyfikacji surowca drzewnego.

DSC_0301DSC_0289

Na zakończenie posiedzenia zabrał głos Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Siewierz Krzysztof Seweryn, który wyraził wielką satysfakcję z posiadania najliczniejszej organizacji związkowej w Polsce oraz  podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.