XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników

W dniu 20 września br. odbyła się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników. Przybyli, jak każdego roku, leśnicy z rodzinami z całego kraju. Podczas zbiórki przed Wałami Jasnogórskimi, odbyło się spotkanie z pielgrzymami, Krajowego Duszpasterza Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych. Poczty sztandarowe wystawiło wiele jednostek LP i organizacji. Sztandar Zwiazku Leśników Polskich w RP prezentował poczet sztandarowy spośród pracowników Nadleśnictwa Świerklaniec.

Nowy obrazNowy obraz (1)

Po przemarszu do klasztoru, odbyła się msza św., koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  Stefana Regmunta. Homilię wygłosił Krajowy Duszpasterz Leśników Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak.

Nowy obraz (2)

Podczas mszy św. przemawiali Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak. Wręczono również dary od kierownictwa DGLP i RDLP Katowice oraz organizacji związkowych.

Nowy obraz (3)

Związek Leśników Polskich w RP wręczył dary dla Księdza Biskupa Edwarda Janiaka i Księdza Biskupa Stefana Regmunta.

Nowy obraz (4)Nowy obraz (5)Dary wręczyli Jerzy Przybylski i Grzegorz Cekus w asyście Bronisława Sasina i Pawła Kani. Przekazano dary lasu, ofiarowane m.in. przez Jerzego Miliszewskiego, wiceprzewodniczacego ZLP w RP oraz Waldemara Jedynaka i Zenona Pocętka – obaj z Nadleśnictwa Bogdaniec ( RDLP Szczecin).

            Nowy obraz (6)Kosz z darami

Serdecznie dziękuję ofiarodawcom, członkom pocztu sztandarowego oraz wszystkim członkom ZLP w RP uczestniczącym w pielgrzymce na Jasną Górę.

 

Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP