Komisja Środowiska Senatu za zmianą sposobu zatrudnienia

W dniu 25 czerwca 2014 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska. Tematem posiedzenia było m.in. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach ( druk senacki nr 655) zmieniającej powołanie na zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. Komisja senacka pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Pozostaje jeszcze głosowanie w Senacie i przekazanie do podpisu przez Prezydenta RP.

Na zaproszenie Przewodniczącej Senackiej Komisji Środowiska Jadwigi Rotnickiej w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Związku Leśników Polskich  w RP Bronisław Sasin. Przewodniczący wyraził zadowolenie z przebiegu legislacji projektu ustawy o lasach i przekazał zapewnienie, że projektowana zmiana wpłynie na stabilność w zatrudnieniu i znacznie utrudni stosowanie pozamerytorycznych kryteriów przy podejmowaniu decyzji kadrowych.