Projekt założeń do projektu ustawy o ochronie przyrody

Związek Leśników Polskich otrzymał do konsultacji projekt założeń do projektu ustawy o ochronie przyrody. Ewentualne uwagi proszę kierować na adres bronislaw.sasin@szczecin.las. Treść projektu tutaj.