Archiwa autora: Jarosław Szałata

OC dla leśników – tylko 9 zł miesięcznie

Przypominamy,  że od 01 września 2018 istnieje możliwość przystąpienia przez stronę http://lasyfgz.pl/ubezpieczenie-oc-dla-pracownikow-lasow-panstwowych/ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającej na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia tj. nie jest wymagany limit osób, aby ochrona ubezpieczenia rozpoczęła się.

Składka za ubezpieczenie w I wariancie wynosi 9 zł płatne miesięcznie.

Czytaj dalej

Petycja- narzędzie do zmiany stawki kilometrówki

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu pierwszego października 2018 roku podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, posłowie zdecydowali o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819).

Strona rządowa podtrzymując swoje negatywne stanowisko podawała absurdalne argumenty o „astronomicznych” kilometrówkach wypłacanych listonoszom, niejednokrotnie wg przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynoszących 2000-2500 zł. miesięcznie. Jednocześnie strona rządowa i parlamentarzyści wyrażali „troskę” o listonoszy i leśników wykorzystujących prywatne pojazdy do celów służbowych, proponując uregulowanie tych kwestii na poziomie rozporządzenia.

Wobec takiego obrotu sprawy, korzystając z sugestii i podpowiedzi uczestników posiedzenia Komisji Infrastruktury, proponujemy powrócić do wnioskowanej na początku roku 2018 r. zmiany rozporządzenia.  Czytaj dalej

Trwają XI Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej.

Siatkarska rywalizacja leśników rozpoczęła się dziś w Hali Millenium w Kołobrzegu i potrwa do 11 października 2018 r. O miano Mistrza Polski będzie rywalizować 18 drużyn z całego kraju. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich kibiców siatkówki i sympatyków leśników.

Kto nie może zrobić tego na żywo odwiedzając Kołobrzeg, niech skorzysta z komputera:

na oficjalnej stronie XI Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej http://mpl2018.pl/ dostępne będą transmisje na żywo ze spotkań rozgrywanych w Kołobrzegu przez wysportowanych leśników.


PROGRAM MISTRZOSTW

 • 9 października
  • 10:00 oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw
  • 10:30 – 19:00 rozgrywki drużynowe w Hali Millenium
 • 10 października
  • 9:00 – 17:00 rozgrywki drużynowe w Hali Millenium
  • 10:00 – 15:00 stoiska wystawiennicze (LKP, „Dobre z lasu”)
 • 11 października
  • 9:00 – 13:00 rozgrywki drużynowe w Hali Millenium
  • 12:00 – 13:00 mecze półfinałowe
  • 14:00 mecz VIP, mecz o III miejsce oraz mecz finałowy
  • 16:00 podsumowanie oraz zakończenie Mistrzostw

Mistrzostwa leśników organizują pracownicy  RDLP Szczecinek

 

Jarosław Szałata

Jubileusz 100-lecia w Regionie Dolnośląskim zauważono nawet w Teleexpresie

 

Wczoraj odbyły się we Wrocławiu uroczystości związane z Jubileuszem Niepodległej i 100-leciem ZLP w RP. W Parku Szczytnickim posadzono trzy „Dęby Stulecia dla Wrocławia”. Dęby Maciek, Chrobry i Bartek to znakomici potomkowie trzech słynnych dębów z Bolesławca, Zagnańska i Szprotawy. Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata w asyście Przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego Zbigniewa Czeryby odsłonił również pamiątkową tablicę umieszczoną na parkowym kamieniu tuż obok miejsca posadzenia dębów. Zakopano również „kapsułę czasu”- specjalną tubę, gdzie umieszczono akt pamiątkowy podpisany przez przewodniczącego ZLP w RP, przewodniczącego regionu oraz dyrektora RDLP Wrocław, a także jubileuszowy metalowy znaczek i specjalne wydanie związkowego biuletynu „Leśnik”. Sadzenie dębów oprócz przybyłych na uroczystość dolnośląskich leśników  obserwowali mieszkańcy miasta oraz dzieci z wrocławskich przedszkoli. Ta bardzo ciekawa inicjatywa naszych członków z Regionu Dolnośląskiego została bardzo dobrze oceniona przez obecnych na uroczystości ważnych gości, m.in. Dyrektora RDLP Wrocław Pawła Górskiego, przedstawicieli władz województwa i miasta oraz świata nauki. Relacja z tego wydarzenia ukazała się nawet w popularnym, ogólnopolskim programie informacyjnym Teleexpres:

https://wroclaw.tvp.pl/39237709/potomkowie-bartka-chrobrego-i-macka-zasadzeni-we-wroclawiu

Ten link kryje z kolei dłuższą transmisję telewizyjną, emitowaną na antenie TVP Wrocław:

https://wroclaw.tvp.pl/39238695/28092018-1830

Po sadzeniu dębów kontynuowano uroczystość na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie odbyła się konferencja naukowa poświęcona m.in. historii ZLP w RP.

Niebawem relacja z tego jubileuszowego, bardzo ciekawego  wydarzenia, którą przygotowują koleżanki i koledzy z Dolnego Śląska.

 

Jarosław Szałata

Fundusz Dróg Samorządowych- dzisiejsza zmiana projektu

Ważna wiadomość z ostatniej chwili dla wszystkich ludzi związanych z lasem i Lasami Państwowymi:

Przed godziną na stronach sejmowych pojawił się zmieniony projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych dostępny tu:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AEFA1CC0D200950AC12583130069CEBE/%24File/2859.pdf

wynika z niego, że zgodnie z tym co deklarował podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników w Częstochowie minister Henryk Kowalczyk zmniejszono obciążenia finansowe nałożone projektem ustawy z dnia 7  września na Lasy Państwowe.  W obecnym projekcie nie ma zapisu o wpłatach po 400 mln w 2 kolejnych latach, pozostawiono zapis o wpłacie 2% przychodów PGL LP ze sprzedaży drewna wpłacanych dotąd do budżetu, a obecnie skierowanych na zasilenie FDS.

Jest to nadal projekt, zachęcam do śledzenia jego losów w dalszym procesie legislacyjnym.

 

Jarosław Szałata

 

Wybory samorządowe 2018

W dniu  21 października pójdziemy, oby przy jak najwyższej frekwencji, do urn wyborczych aby wybrać radnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To ważny obowiązek każdego obywatela Niepodległej Ojczyzny, szczególnie w roku Jubileuszu 100 lat niepodległości. Z pewnością na wielu listach wyborczych znajdziemy nazwiska leśników kandydujących do władz samorządowych, pracujących na różnych stanowiskach w Lasach Państwowych i poza nimi, w  Parkach Narodowych i innych jednostkach czy firmach leśnych czy około leśnych. Od nas, od naszego zaangażowania i aktywności  zależy jaką reprezentację będziemy mieli w samorządach wszelkich szczebli. Jest to sprawa bardzo ważna, bo każdy  leśnik  – samorządowiec jest naszym ambasadorem i ważnym przedstawicielem we wszelkich  sprawach społecznych. Każdy, kto uzyska mandat społecznego zaufania ma także świadomość odpowiedzialności na niego nałożonej. Reprezentując swoich wyborców ale  jednocześnie także środowisko leśników bierze na siebie wielką i to podwójną odpowiedzialność. Każdy leśnik, a nawet członek jego rodziny obejmując mandat społeczny w pełni to rozumie i ma świadomość, że godnie i odpowiedzialnie reprezentuje Brać Leśną.

Warto też pamiętać, że każdy z kandydujących leśników ma prawo występować w mundurze, naturalnie jeśli upoważnia go do tego uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska i rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.  Zasady noszenia munduru leśnika reguluje   zarządzenie Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, a konkretnie zapisy paragrafu 2:

 1. Pracownicy Służby Leśnej zobowiązani są do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
 2.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1 mają prawo do noszenia umundurowania w czasie wolnym od pracy.

 Należy też podkreślić, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wielokrotnie zachęcał leśników do zaangażowania w sprawy społeczne, do realizowania biernego i czynnego prawa wyborczego. Było to między innymi przedmiotem rozmów podczas ostatniego spotkania Rady Krajowej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym Andrzejem Koniecznym w Spale, ale także spotkania przedstawicieli wszystkich central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP  i naczelnikami z DG LP, które odbyło się 19 września w Warszawie.  Dyrektor przekonywał, że udział leśników i obecność ludzi w zielonych mundurach w pracach samorządów ma wielkie znaczenie dla polskich lasów i ojczystej przyrody. Działa też reaktywowane Forum Leśno- Samorządowe, skupiające blisko 600 leśników wybranych w wyborach samorządowych w 2014 roku. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wybory zapewnia nam jeszcze bardziej liczną reprezentację w polskich samorządach.

Zwracam się zatem z apelem do kierownictwa Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych, nadleśniczych i wszystkich leśników oraz ich rodzin o zaangażowanie w odpowiedzialne i ważne zadanie jakim jest nasz udział w wyborach samorządowych. Zachęcam do wspierania kandydatów- leśników z wszelkich list wyborczych i do jak najbardziej powszechnego udziału w akcie głosowania w październiku 2018 roku. Dla dobra polskich lasów, leśników i Ojczyzny czynnie popierajmy wszelkich naszych kandydatów z Braci Leśnej.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

 

 

Uroczystość jubileuszu 100-lecia Regionu Lubelskiego ZLP w RP.

 

W piątek, 14 września 2018 roku członkowie naszego związku oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju na Mszy Św. w intencji założycieli ZLP w RP oraz wszystkich leśników. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów rocznicowych. Dużą szkolną salę szczelnie wypełnili członkowie lubelskiego ZLP w RP oraz goście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jerzy Sądel, który był patronem tego wydarzenia,  przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, diecezjalny duszpasterz leśników. ks. dziekan Wiesław Oleszek, burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan oraz wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozina, przedstawiciele PSP i Policji  oraz dyrektor ZSL Barbara Serafin.

Po słowno-muzycznej części artystycznej znakomicie przygotowanej przez uczniów bilgorajskiego “Leśnika” wszystkich zgromadzonych powitał Urban Kolman, przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego mówiąc:

Pamięć o przeszłości to nasz obowiązek wobec naszej ziemi, naszych przodków i przyszłych pokoleń. Wypełniając ten obowiązek zgromadziliśmy się aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Leśników Polskich. Uroczyste obchody 100-lecia służą upamiętnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji polskich leśników. Założyciele Związku Leśników Polskich poprzez swoją działalność niepodległościową, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą i kulturalną dawali świadectwo silnego związku leśników z Ojczyzną.

Szczegółową relację z uroczystości przygotują zapewne lubelscy członkowie ZLP w RP, ale z racji tego, że uroczystość została dostrzeżona przez wielu przedstawicieli mediów, poniżej linki z relacjami i obrazami dokumentującymi to ważne wydarzenie:

https://lublin.tvp.pl/39019514/15-wrzesnia-2018-g-1730

 

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,16718,0,0,0,Regionalne-obchody-100-lecia-Zwiazku-Lesnikow-Polskich.html

 

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7811,bilgoraj-100-lat-zwiazku-lesnikow-polskich-rp

 

http://bilgoraj.com.pl/100-lecie-zwiazku-lesnikow-polskich-foto-audio,,3,11,11,1,20913,n.html

 

Jarosław Szałata

 

 

Od 1 stycznia 2019 roku czekają nas istotne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych.

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.Ustawa została zgłoszona przez Radę Ministrów w październiku 2017, a uchwalona 5 lipca 2018 roku.

Najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych to możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez wszystkie osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia. Czytaj dalej

Kilometrówka – na przełomie lat 2018/2019 szykują się zmiany ale chyba, niestety, nie stawek

Wczorajszy newsletter portalu Infor.pl przekazuje z pewnością ciekawe dla nas, leśników, informacje na temat tzw. „kilometrówki”. Czytamy tam m.in. :

Ministerstwo Finansów nie zamierza likwidować „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych i nadal nie widzi potrzeby podwyższenia stawek kilometrówki. Natomiast w MF trwają prace nad kompleksową zmianą zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą.” Doskonale wiemy, że  od 2007 roku nie uległy zmianie wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.). Czytaj dalej