O związkach zawodowych – spotkanie z przedstawicielami Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

21 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbyło się spotkanie uczniów klasy Va z przedstawicielami Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Tematem prelekcji była organizacja, funkcjonowanie i znaczenie związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkania z maturzystami organizowane są cyklicznie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków oraz ich historię. Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych branżowych związków zawodowych jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadzili: Pan Włodzimierz Wojtczak – koordynator Rady Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej ds. współpracy ze szkołami leśnymi oraz Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Zakładowego Oddziału Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej w Nadleśnictwie Krzyż.

Tekst i foto: ZSL w Goraju

źródło: https://zslgoraj.pl/aktualnosci/o-zwiazkach-zawodowych-spotkanie-z-przedstawicielami-zwiazku-lesnikow-polskich-w-rzeczpospolitej-polskiej.html