Związek Leśników Polskich w RP ma 105 lat

Przed nami Święto Niepodległości i jakże ważny dla każdego Polaka dzień 11 listopada. Historia i działania polskich leśników zawsze były i są ściśle związane  z historią Polski. Jednak dla nas, członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ważnym dniem godnym świętowania jest także 10 listopada.

105 lat temu, 10 listopada 1918 roku, gdy nasza Ojczyzna odzyskiwała niepodległość, gdy na ulicach Warszawy rozbrajano zaborców, tego samego dnia wybierano legalne władze Stowarzyszenia Leśników Polskich przekształconego potem w Związek Leśników Polskich w RP. Zatem ten dzień, tuż przed Świętem Niepodległości, jest wyjątkowo ważny dla każdego kto wpina w klapę munduru lub marynarki znaczek ZLP w RP.

Leśnicy jako odpowiedzialni Polacy i patrioci doskonale wiedzieli już 105 lat temu, że ojczysta przyroda oraz lasy, które były i są bogactwem naszego kraju, potrzebują ich profesjonalnej opieki. W momencie, gdy po latach rozbiorów odradzało się Państwo Polskie, natychmiast, równolegle organizowali się leśnicy i budowali ruch związkowy wspomagający tworzenie się państwowej administracji leśnej.  Już 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie podjęta została uchwała o założeniu zrzeszenia zawodowego skupiającego leśników. Niemieckie władze okupacyjne nie pozwoliły wtedy na utworzenie zrzeszenia i wybory władz. Było to możliwe dopiero 10 listopada, gdy zaczynała odradzać się Niepodległa. Przewodniczącym Zarządu Głównego powstającego Stowarzyszenia Leśników Polskich został Stanisław Kączkowski – autor projektu statutu Stowarzyszenia. Wybrano wówczas 9-osobowy zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną.

Dzisiejszy Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje statutowe cele nakreślone 105 lat temu. O wydarzeniach sprzed 105 lat i późniejszych możemy dowiedzieć się z wydanej w 2018 roku publikacji oraz z materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

Zachęcamy do zainteresowania historią polskiego leśnictwa i naszego Związku. Czasem spotykamy się ze stwierdzeniami, że jesteśmy „spadkobiercami PRL” lub zarzuca się nam współpracę z komunistycznymi władzami po 1945 roku. Pomimo tego, że Związek Leśników Polskich reaktywował się bardzo szybko, bo jeszcze w trakcie trwania działań wojennych w sierpniu 1944 roku, to jego działalność nie pasowała do modelu państwa robotniczo-chłopskiego i nowego ustroju, który powstał w Polsce w 1945 roku,

Dlatego warto pamiętać, że 29 lipca 1945 roku Związek Zawodowy Leśników w  Rzeczypospolitej Polskiej zakończył swoją działalność. W 1989 roku został powołany Komitet Założycielski, ale dopiero w dniach 11-12 września 1992 roku w Warszawie reaktywowano działalność ZLP w RP. 

Działalność ZLP w RP, która rozpoczęła się 105 lat temu, z przerwą w latach 1945-1992, jest konsekwentnie kontynuowana przez ponad 12 tysięcy naszych członków. Działamy w oparciu o ustawowe i statutowe cele, liczne zadania oraz dla dobra lasu i ludzi.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

Przewodniczący ZLP w RP