Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionu Górnośląskiego

W dniach 17-18 kwietnia 2023 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Górnośląskiego.

W Zjeździe wzięło udział 116 delegatów na 142 uprawnionych. W pierwszej części obrad swoje sprawozdanie przedstawił przewodniczący ZLPwRP RG Piotr Chrzęszczyk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Górecki. Informację finansową przedstawił skarbnik Piotr Arent. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Prezydium i Radzie Regionu.

W obradach uczestniczył Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata, który w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z najważniejszymi celami, które nakreślił Zjazd Krajowy oraz wyzwaniami jakie stoją przed nami.

W drugiej części Zjazdu zostały przeprowadzone wybory. Przewodniczącym Regionu Górnośląskiego został wybrany Wojciech Kubica.

Delegatem do Rady Krajowej związku ponownie został wybrany Grzegorz Cekus.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję został wybrany Jan Górecki.

W wyborach do Prezydium Rady Regionu kandydowało 14 osób, spośród których ośmioro weszło w skład Prezydium.

Po ukonstytuowaniu skład Prezydium przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący Wojciech Kubica
 • Wiceprzewodniczący Marek Łach
 • Wiceprzewodniczący Olga Oleksiak
 • Sekretarz Jarzy Chalimoniuk
 • Skarbnik Piotr Arent
 • Członek Piotr Chrzęszczyk
 • Członek Małgorzata Bartman
 • Członek Sławomir Walisko
 • Członek Grzegorz Sokołowski

Następnie odbyły się wybory delegatów na Zjazd Krajowy Związku, które uzupełniły delegację Regionu Górnośląskiego i prezentuje się ona następująco:

 • Włodzimierz Wolny
 • Wojciech Kubica
 • Grzegorz Cekus
 • Jan Górecki
 • Marek Łach
 • Olga Oleksiak
 • Jarzy Chalimoniuk
 • Piotr Arent
 • Piotr Chrzęszczyk
 • Małgorzata Bartman
 • Sławomir Walisko
 • Grzegorz Sokołowski
 • Marek Cholewa
 • Justyna Grzeszczyk
 • Andrzej Porwisz
 • Olga Giemza

Członkami Komisji Rewizyjnej zostało wybranych 4 delegatów i w jej skład wchodzą:

 • Przewodniczący Jan Górecki
 • Członek Andrzej Kozłowski
 • Członek Marek Krakowski
 • Członek Bożena Kawecka
 • Członek Tomasz Jędrzejewski

Na Zjeździe swoje wystąpienie miał przedstawiciel firmy „Mentor” Jacek Zbróg, który zaprezentował ofertę ubezpieczenia medycznego „Medicover” oraz zmian jakie w niej nastąpiły. W czasie dyskusji starał się wyjaśnić wszystkie wątpliwości jakie przedstawili mu zebrani.

Dzień drugi Zjazdu poświęcony był uchwałom i wnioskom zjazdowym. Ich treść zostanie rozesłana pocztą e-mail na skrzynki Przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych.

Tekst: Marek Łach

Foto: Marek Cholewa, Justyna Grzeszczyk