O związkach zawodowych…

30 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbyło się spotkanie uczniów klasy IVb z przedstawicielami Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Tematem prelekcji była organizacja, funkcjonowanie i znaczenie związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkania z maturzystami organizowane są cyklicznie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków oraz ich historię.

Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych branżowych związków zawodowych jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadzili: Pan Włodzimierz Wojtczak – Przewodniczący Regionu Pilskiego ZLP w RP i leśniczy w Nadleśnictwie Człopa, Pan Mieczysław Rapta – Przewodniczący ZO ZLP w RP w Nadleśnictwie Okonek i sekretarz w Nadleśnictwie Okonek oraz Pan Paweł Dymek – Przewodniczący ZO ZLP w RP w Nadleśnictwie Krzyż i leśniczy w Nadleśnictwie Krzyż.

Tekst: Anna Matuszewska-Gumięga

Foto: ZSL w Goraju