Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEDZE MIROSŁAWOWI CHOROSIOWI

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Krajowa,

Rada Regionu Olsztyńskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej