Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego

W dniach 17-18 marca 2022 r. w Brunowie (teren Nadleśnictwa Lwówek Śląski) odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 70 delegatów oraz zaproszeni goście:  Pan Dyrektor RDLP we Wrocławiu Tomasz Olszewski i Pani Nadleśnicza Nadleśnictwa Lwówek Śląski Alina Sudoł-Kornalewicz.

Po stwierdzeniu legalności Zjazdu, wyborze prowadzących i protokolantów oraz zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał dotychczasowy przewodniczący Zbigniew Czeryba. W jego sprawozdaniu znalazły się informacje dotyczące zmian personalnych w Radzie Regionu (w tym w Prezydium Rady), wzrostu ilości związkowych organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz wzrostu ilości członków ogółem (pomimo odejść na emeryturę). Kol. Czeryba omówił też działania pro-pracownicze Związku, w tym sprawy dotyczące mobbingu, udzielanej pomoc prawnej przez kancelarię „IURICO” z Wrocławia, pomoc w indywidualnych sprawach członków związku oraz działaniach związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku leśników (obchody 100-lecia ZLP w RP, działania związane z jubileuszem polskiego munduru leśnego, uroczystości upamiętniające dyrektora Błażeja Filę etc.) oraz działania charytatywne (pomoc dla szpitala COViDowego w Bolesławcu, pomoc dla walczących w Ukrainie).

Po zakończeniu przemówienia głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Cierlik, który przedstawił sprawozdanie komisji w zakresie m.in. realizacji uchwał i wniosków poprzedniego Zjazdu Regionu. Według sprawozdania kol. Cierlika wszystkie uchwały i wnioski zostały przedłożone na Zjeździe Krajowym. W zakresie  wydawania środków finansowych Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie Regionu, które to zostało udzielone.

Kolejnym punktem obrad były wybory członków komisji skrutacyjno-mandatowej, uchwał i wniosków oraz wyborczej. Wybory przebiegały szybko i sprawnie, w celu ukonstytuowani się komisji zarządzano przerwę kawową.        

Po wznowieniu obrad przeprowadzono głosowania. Wyłoniono nowe władze Regionu Dolnośląskiego na kolejną kadencję tj. lata 2022 – 2027.

Przewodniczącym Rady Regionu Dolnośląskiego ZLP w RP  wybrany został ponownie Zbigniew Czeryba (leśniczy z Nadleśnictwa Wołów) uzyskując 68 oddanych ważnych głosów.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, przy jednym głosie wstrzymującym, został Daniel Tyndyk (leśniczy z Nadleśnictwa Milicz). Kolejnym etapem był wybór Prezydium Rady Regionu. Po podliczeniu głosów wybrano następujące osoby: Piotr Żygadło – 59 głosów, Grzegorz Cierlik – 57 głosów, Bartłomiej Dymek – 56 głosów, Zbigniew Nahajowski – 47 głosów, Katarzyna Męcina – 43 głosy, Karol Tołpa – 41 głosów, Jerzy Zemlik – 38 głosów, Henryk Stankiewicz – 33 głosy. Ustalono, że członkowie Prezydium są jednocześnie delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP.

Skład Komisji Rewizyjnej uzupełniły następujące osoby: Katarzyna Skałecka, Piotr Mirek, Robert Figas i Piotr Laszczyński, a stałym członkiem Rady Krajowej został Grzegorz Cierlik.

W pierwszym dniu Zjazdu ciekawą prezentację o gospodarce w lwóweckich lasach przedstawiła Pani Nadleśnicza Alina Sudoł-Kornalewicz.

Natomiast drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od spotkania z Panem Dyrektorem RDLP we Wrocławiu Tomaszem Olszewskim. Po przedstawieniu aktualnej sytuacji w naszej dyrekcji była chwila na zadawanie pytań i dyskusję oraz uroczyste wręczenie odznaczeń, które otrzymali:

  • Adela Słychan – Złoty Znak ZLP w RP,
  • Wojciech Grzywa – Srebrna odznaka ZLP w RP,
  • Karol Tołpa – Srebrna odznaka ZLP w RP,
  • Karol Białkowski – Srebrna odznaka ZLP w RP,
  • Piotr Marcinkowski – Srebrna odznaka ZLP w RP,
  • Jerzy Zemlik – Srebrna odznaka ZLP w RP,
  • Henryk Stankiewicz – Brązowa odznaka ZLP w RP,
  • Adam Cebulski – Brązowa odznaka ZLP w RP.

Tekst: Bartłomiej Dymek

Foto: Andrzej Grzelak