Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 8-11 czerwca br., podczas XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, na Zamku Krzyżackim w Nidzicy odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. W obradach uczestniczył Sebastian Smoluk – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Olsztynie oraz Grzegorz Tarkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na Sali oraz przedstawił porządek obrad.

Jarosław Szałata podczas wystąpienia

Mirosław Choroś – Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego oraz Komandor XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników odbywającego się na terenie RDLP w Olszynie pod hasłem: „Daleko jeszcze? Szlakiem Rycerz, Giermka i Mazurskiego Smętka” przedstawił prezentację podsumowująca wydarzenie. Omówił etapy przygotowań, problemy, które napotkał po drodze, atrakcje rajdowe, finanse.

Mirosław Choroś podczas prezentacji

Po wystąpieniu Komandora Rajdu przystąpiono do dyskusji i głosowania nad uchwałami. Jedna z nich dotyczyła zmian w składzie Rady Krajowej. W wyniku wyborów w Regionie Krośnieńskiem funkcję członka Rady Krajowej przestał pełnić Stanisław Przytulski, a przyjęto do składu Tadeusza Pryjmę. Rada Krajowa po dyskusji o finansach Związku zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Od lewej: Tadeusz Pryjma, Stanisław Przytulski

Gośćmi Rady Krajowej byli Sebastian Smoluk – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Olsztynie oraz Grzegorz Tarkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica. Przedstawili oni specyfikę terenów RDLP w Olsztynie. Dyskutowali z członkami RK o sprawach pracowniczych, płacach, kilometrówce i wielu innych istotnych dla pracowników kwestiach.

Od lewej: Sebastian Smoluk, Grzegorz Tarkowski, Ireneusz Żelazny

Przewodniczący Jarosław Szałata przedstawił bieżące działania ZLP w RP i omówił aktualne problemy i sprawy, które powstały od Zjazdu Krajowego. Przybliżył Zarządzenie nr 51 DG, na mocy którego powstał zespól ds. sprzedaży mieszkań i działania w sprawie zmian zasad pożyczek na zakup samochodów używanych do celów służbowych. Przekazał odpowiedzi na szereg pism, z którymi Związek wystąpił do wielu instytucji m.in. omówił sprawę reprezentatywności i przypomniał o obowiązku złożenia ankiet o stanie osobowym Związku według stanu na 30 czerwca. Dyskutowano także nad odpowiedziami DGLP i MKiŚ na Uchwały i Wnioski Zjazdu Krajowego. Wiele czasu poświęcono sprawom pracowniczym w poszczególnych Regionach oraz dyskutowano o problemach wszystkich pracowników LP. Obecnie priorytetowe sprawy to: zmiana rozporządzenia z 2002 roku i zmiana zasad zwrotu kosztów oraz zmiana stawki za kilometr przejechany pojazdem prywatnym używanym w celach służbowych; rozporządzenia MŚ z 2003 r. o stanowiskach i stopniach służbowych oraz sprawy mieszkań leśników. Przewodniczący podkreślił duże znaczenie dobrego przepływu informacji wewnątrz Związku i zachęcał do współtworzenia informacji na stronę internetową i do biuletynu „Leśnik”. Poinformował o zaplanowanych Szachowych Mistrzostwach Polski Leśników, które odbędą się w dniach 14-17 grudnia 2022 r. w Krynicy Zdrój oraz o kolejnym Rajdzie Leśników, który zaplanowano na 15-17 czerwca 2023 r. na terenie RDLP w Zielonej Górze. Podczas dyskusji padały propozycje rozwiązań poszczególnych problemów i ustalono kierunki i sposoby działań na najbliższy czas. Kolejne posiedzenie Rady Krajowej odbędzie się w październiku.

Tekst: J. Szałata, L. Kacperczyk

Foto: Biuro ZLP w RP