Dzienne archiwum: 17 grudnia 2021

Odpowiedzialność pracownika wydającego drewno (leśniczy, podleśniczy) na samochód ciężarowy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Podsumowanie analizy przepisów z opinii prawnej z dnia 2.12.2021 r. dokonanej przez Katarzynę Gosztyłę – radcę prawnego.

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu w świetle art. 130a prd, kosztami zostanie obciążony zarówno właściciel pojazdu, jak i podmiot kierujący nim w chwili odholowania.

Następnie należy wskazać, iż na gruncie art.140aa prd, kara pieniężna może zostać nałożona na podmiot wykonujący czynności ładunkowe, ale tylko gdy w umowie sprzedaży drewna zawartej przez PGL LP, nie wyłączono jednoznacznie i wyraźnie odpowiedzialności LP za załadunek drewna. Nawet jednak w przypadku, gdy odpowiedzialność nie została wyraźnie wyłączona – LP mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli nie miały wpływu bądź nie godziły się na naruszenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wykazanie, iż okoliczności danej sprawy świadczą o wpływie lub godzeniu się załadowcy na naruszenie warunków przewozu należy do organu.

Reasumując, w analizowanych sprawach kluczowe znaczenie mają:

  1. Treść umowy sprzedaży drewna, która winna jednoznacznie wyłączać odpowiedzialność za załadunek drewna i przenosić wprost tą odpowiedzialność na Kupującego lub wybranego przez Kupującego przewoźnika lub spedytora.
  2. Wyposażenie przez pracodawcę (Lasy Państwowe) pracowników w odpowiednie narzędzia techniczne umożliwiające weryfikację DMC (waga), a także regulaminy umożliwiające weryfikację dokumentów pojazdu.

Przy braku odpowiedniego wyposażenia pracownik będzie mógł się w każdym przypadku uchylić od odpowiedzialności, chyba że popełni oczywisty, tzw. gruby błąd (np. pomyli gatunki drewna, co będzie miało wpływ na wyliczoną przez niego DMC).