Miesięczne archiwum: grudzień 2021

Wesołych Świąt i dobrych spotkań pod choinką – najśliczniejszym drzewkiem

Znam drzewko najśliczniejsze z drzew,

co na tej ziemi rosną;

gdy w polu wiatr śnieżysty dmie,

kwiatuszki jego błyszczą się

i wszystkich darzą wiosną

(kolęda ewangelicka, słowa ks. Paweł Sikora)

Niebawem Boże Narodzenie i spotkania w rodzinnym gronie przy świątecznym drzewku. Biały opłatek, karp, sianko, prezenty, kolędy, wspaniałe smaki i zapachy, dźwięki kolęd i uroczysty, świąteczny nastrój. Każdy z nas inaczej czuje, odbiera i nazywa Święta Bożego Narodzenia oraz magiczną noc, kiedy narodził się Zbawiciel…

Czytaj dalej

Bogdan Bartoszko – wspomnienie

foto Wojciech Grzywa

We wrześniu tego roku z bólem żegnaliśmy naszego kolegę Bogdana Bartoszko, który całe swoje dorosłe życie poświęcił dolnośląskim lasom. Jego postać znana jest tutejszej ludności i nie tylko, poprzez jego nieprzeciętne zaangażowanie w działaniu zawodowym i społecznym. Zasłużył, by wspomnieć i przybliżyć jego bogatą historię.

Urodził się 9 lutego 1940 roku w Wietlinie, w powiecie jarosławskim na Rzeszowszczyźnie. Tam też w 1953 roku ukończył Szkołę Podstawową, w Jarosławiu w 1957 Liceum Ogólnokształcące, a w 1962 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika wydającego drewno (leśniczy, podleśniczy) na samochód ciężarowy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Podsumowanie analizy przepisów z opinii prawnej z dnia 2.12.2021 r. dokonanej przez Katarzynę Gosztyłę – radcę prawnego.

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu w świetle art. 130a prd, kosztami zostanie obciążony zarówno właściciel pojazdu, jak i podmiot kierujący nim w chwili odholowania.

Następnie należy wskazać, iż na gruncie art.140aa prd, kara pieniężna może zostać nałożona na podmiot wykonujący czynności ładunkowe, ale tylko gdy w umowie sprzedaży drewna zawartej przez PGL LP, nie wyłączono jednoznacznie i wyraźnie odpowiedzialności LP za załadunek drewna. Nawet jednak w przypadku, gdy odpowiedzialność nie została wyraźnie wyłączona – LP mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli nie miały wpływu bądź nie godziły się na naruszenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wykazanie, iż okoliczności danej sprawy świadczą o wpływie lub godzeniu się załadowcy na naruszenie warunków przewozu należy do organu.

Reasumując, w analizowanych sprawach kluczowe znaczenie mają:

  1. Treść umowy sprzedaży drewna, która winna jednoznacznie wyłączać odpowiedzialność za załadunek drewna i przenosić wprost tą odpowiedzialność na Kupującego lub wybranego przez Kupującego przewoźnika lub spedytora.
  2. Wyposażenie przez pracodawcę (Lasy Państwowe) pracowników w odpowiednie narzędzia techniczne umożliwiające weryfikację DMC (waga), a także regulaminy umożliwiające weryfikację dokumentów pojazdu.

Przy braku odpowiedniego wyposażenia pracownik będzie mógł się w każdym przypadku uchylić od odpowiedzialności, chyba że popełni oczywisty, tzw. gruby błąd (np. pomyli gatunki drewna, co będzie miało wpływ na wyliczoną przez niego DMC).

Emerytury stażowe w Sejmie RP

Sejm rozpoczął we wtorek 14 grudnia 2021 roku pierwsze czytanie przygotowanego przez „Solidarność” projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Przewiduje on, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość, ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie jest niższa od minimalnej emerytury. Dziś jest to 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł na rękę.

Czytaj dalej

Uwaga! 10 stycznia mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.