Żałobna karta

Nie płacz w liście
nie pisz, że los Ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno

(…)

ks. Jan Twardowski

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

rodzinie

Witolda Dziadosza

Przyjaciela i Skarbnika Regionu Krośnieńskiego ZLP w RP,

pracownika Nadleśnictwa Lubaczów

składa Rada Regionu Krośnieńskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Witku, będziesz w naszych sercach.