Wieści z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Wczoraj podczas spotkania w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, w imieniu Związku Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej,  przekazałem Dyrektorowi OKL Benedyktowi Roźmiarkowi wygrawerowany na blaszce i oprawiony w drewno list gratulacyjny:

Dyrektor Benedykt Roźmiarek po 47 latach służby w Lasach Państwowych, którą pełnił na różnych stanowiskach – w tym  także Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz, przechodzi z końcem lipca 2021 r. na emeryturę.

Od lewej: Jarosław Szałata, Benedykt Roźmiarek

 Przez ostatnie 20 lat pracy na stanowisku Dyrektora OKL Gołuchów zbudował ogromny dorobek zasług na rzecz polskiego leśnictwa, jego historii, promocji kultury leśnej oraz szeroko pojętego muzealnictwa i kultury narodowej. Jego wieloletnią pracę, ogromną wiedzę i kulturę osobistą oraz zasługi dla polskiego leśnictwa docenił Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, wręczając w dniu 23 lipca br. najwyższe leśne odznaczenie – Złoty Kordelas Leśnika Polskiego.

Informacja o tym wydarzeniu znajduje się na stronie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Dla nas, członków ZLP w RP Ośrodek Kultury Leśnej i osoba jego Dyrektora – Benedykta Roźmiarka niezwykle miło kojarzy się z organizowanymi właśnie tam w październiku 2018 roku obchodami Jubileuszu 100-lecia ZLP w RP.

Jubileusz 100-lecia ZLP w RP. Pamiątkowy Dąb.
Od lewej: Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin, Andrzej Konieczny, Jarosław Szałata, Benedykt Roźmiarek, ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński

Podczas wczorajszego spotkania wspólnie odwiedziliśmy posadzony wtedy, na pamiątkę wydarzenia, Dąb Papieski. Drzewko jest piękne, zdrowe i energicznie rozwija się, zupełnie tak jak nasz Związek.

Panu Dyrektorowi życzymy jak najlepszego zdrowia, wszelkich, dalszych sukcesów oraz pełnej realizacji jego licznych pasji i zainteresowań.    

Tekst: Jarosław Szałata

Foto: Archiwum ZLP w RP