Dzienne archiwum: 28 czerwca 2021

Dlaczego 12 lipca jest Dzień Leśnika?

Oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi pracujących w lesie jest opat Jan Gwalbert. W języku hebrajskim to imię znaczy „Bóg jest litościwy”, a jego dzień przypada na 12 lipca. W 1951 roku papież Pius XII ogłosił św. Jana Gwalberta oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej do leśników i strażników leśnych podczas Mszy św. wotywnej odprawionej w Dolomitach, w lipcu 1987 roku w miejscowości Val Visdende przed kościółkiem Matki Boskiej Śnieżnej przypomniał życiorys św. Jana Gwalberta. Papież powiedział m.in.: „Oddając się tej pracy, uczniowie św. Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca leśnictwa, zakonnicy z Vallombrosa, pracując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali właściwe metody pomnażania leśnych bogactw” („L’Osserv. Romano” 8, 1987).

Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego.  Jednak jego wizerunek nie jest tak często spotykany w naszych lasach jak Hubert. Niewiele jest dotąd kapliczek czy innych form kultu Św. Jana Gwalberta. Chyba najbardziej znana jest niewielka kapliczka autorstwa Piotra Chwalińskiego, według projektu Rafała Walendowskiego, którą zobaczymy  na potężnym dębie w otoczeniu zamku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Kapliczka Św. Jana Gwalberta w OKL w Gołuchowie
Czytaj dalej