40 lat temu…

Mija właśnie 40 lat od niesłychanie ważnej dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla członków związków zawodowych, daty.  Podpisanie porozumień w sierpniu i wrześniu 1980 roku w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju i Dąbrowie Górniczej otworzyło nowy rozdział życia społecznego. To pamiętna data dla  wszystkich związków zawodowych w naszym kraju. W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzono bowiem, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników.  Dlatego też w dalszych punktach  Porozumień Sierpniowych zapisano, że uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej. Serdecznie gratulujemy szczególnie członkom i sympatykom właśnie tego Związku Zawodowego tej ważnej dla naszego kraju Rocznicy. Powstał wtedy ogólnopolski Związek Zawodowy, który dał jedność, siłę i nadzieję wszystkim Polakom w oporze i sprzeciwie wobec rządów PRL. Wszyscy chętni mogą z tej okazji obejrzeć w Warszawie szczególną, rysunkową Kronikę 40-lecia „Solidarności”, którą przygotował znany leśnik i karykaturzysta, Jacek Frankowski:

Wystawę można podziwiać do 13 września 2020 roku, zachęcamy do odwiedzin.

Jacek Frankowski jest dobrze znany członkom Związku Leśniów Polskich w RP, ponieważ zilustrował karykaturami kierownictwa Związku publikację wydaną przez nas w 2009 roku, w ramach obchodów 90-lecia działalności ZLP w RP:

Mamy w szeregach Związku Leśników Polskich także działaczy, którzy są ściśle związani z jubileuszem 40-lecia oraz czasami oporu lat 80. Dobrym przykładem jest tu odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności Olgierd Popiel. Niesłychanie skromny, sam siebie nazywa „Polakiem – szarakiem” lub „leśnym żuczkiem” i nie lubi rozmów na swój temat.

 Olgierd Popiel jest strażnikiem leśnym w Nadleśnictwie Bogdaniec (RDLP w Szczecinie) i aktywnym członkiem ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie. Nasz Kolega oprócz aktywnej działalności w Związku Leśników Polskich w RP i pasji przyrodniczej oraz fotograficznej jest czynnym członkiem Koła Leśnej Komisji Kombatanckiej przy RDLP w Szczecinie oraz wchodzi w poczet członków Leśnej Komisji Kombatanckiej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju wolnych mediów audiowizualnych.

Nie jest to jedyne odznaczenie Olgierda, który razem z bratem-bliźniakiem Ryszardem (jest kierownikiem Stacji IMGW w Gorzowie, wcześniej był Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego) aktywnie działał w podziemnym radio „Solidarność” i prowadził działalność nadawczą podziemnego radia „RMN” (Ruch Młodzieży Niezależnej).

Ryszard i Olgierd mają też „na koncie” Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Miasta Gorzowa”, ale w grudniu 2018 roku w Szczecinie odebrali ważne odznaczenia państwowe nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W dniu 11 grudnia 2018 r. w szczecińskim hotelu Vulcan odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń „Krzyż Wolności i Solidarności” zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. Odznaczeni tego dnia przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka, który działał z upoważnienia Prezydenta RP,  zostali Olgierd i Ryszard Popiel.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Nasz zacny i skromny  Kolega Olgierd jest dla nas wzorem aktywności i pracy na rzecz poszanowania praw człowieka. Pewnie rzadko ma okazję przypiąć do leśnego munduru tak ważne odznaczenia. Warto zatem przypominać o takich ludziach przy różnych okazjach, a Jubileusz 40-lecia Porozumień Sierpniowych jest z pewnością dobrym momentem.

Więcej o braciach Olgierdzie i Ryszardzie Popielu pisze w Tygodniku Solidarność nr 19/2020 z dnia 11 maja 2020 r. (www.tysol.pl)  Mateusz Wyrwich w cyklu „Ludzie Wolności i Solidarności”.

Jarosław Szałata