Dzienne archiwum: 28 kwietnia 2020

Komunikat z dnia 28.04.2020 r. w sprawie terminu XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

W nawiązaniu do Komunikatu Rajdowego z dnia 26 marca 2020 roku informujemy, że z uwagi na szczególną sytuację panującą w naszym kraju, nie jest możliwa organizacja XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników w zaplanowanym dużo wcześniej terminie 4-6 czerwca 2020 roku. Niezwłocznie po pojawieniu się sytuacji kryzysowej podjęliśmy działania organizacyjne, zmierzające do wskazania innego terminu, realnego i przede wszystkim bezpiecznego dla wszystkich uczestników. Został on wyznaczony na 3-5 września 2020 r. i na dzień dzisiejszy jest jedynym terminem realizacji tej ważnej imprezy pracowniczej w bieżącym roku. Wciąż jednak wokół nas panują zmienione pandemią COVID-19, szczególne warunki życia i pracy. Komitet Organizacyjny Rajdu z uwagą śledzi rozwój wypadków i będzie w kolejnych komunikatach informował wszystkich zainteresowanych o podejmowanych działaniach.  Na chwilę obecną wszelkie sprawy związane z organizacją imprezy  pracowniczej zaplanowanej na 3-5 września 2020 r., uregulowane regulaminem Rajdu i wszelkimi założeniami organizacyjnymi pozostają w mocy.   

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników