Pamiętajmy o naszych koleżankach i kolegach

We wtorek 30 lipca br. odwiedziłem naszego Kolegę – Honorowego Członka ZLP w RP, długoletniego leśniczego przebywającego obecnie na emeryturze –  Henryka Zięciaka. Kolega Henryk Zięciak to wybitna i bardzo zasłużona osoba dla lasów, polskiej przyrody, leśników i lokalnej społeczności. O jego wieloletnich niesłychanie pozytywnych dokonaniach i niedawnym, kolejnym wyróżnieniu pisaliśmy tu:

O jego chorobie powiadomił mnie Marek Sasin – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, który wcześniej także odwiedził Henryka.

Henryk ma 79 lat jest poważnie chory, ale moja wizyta bardzo ucieszyła i jego, i jego rodzinę. Odwiedziłem go wspólnie z  Tomaszem Szeszyckim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Rokita oraz z Krzysztofem Klażyńskim – Przewodniczącym Organizacji Zakładowej ZLP w RP w  Nadleśnictwie Rokita. Przekazałem Henrykowi serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich, drobne upominki i list gratulacyjny.

Zachęcam wszystkich do utrzymywania kontaktu i troski o losy tych, którzy przebywają na zasłużonych emeryturach. Pamiętajmy o ich zasługach i latach pracy dla dobra nas wszystkich. Nie mamy ciągle czasu, jesteśmy zabiegani, mamy wiele obowiązków. Pamiętajmy jednak o naszych Koleżankach i Kolegach, oni kiedyś pamiętali o innych i o nas. Czasem rozmowa telefoniczna czy chwila poświęcona na bezpośrednie spotkanie i rozmowę ma wielkie znaczenie.

Jarosław Szałata