Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej ZLP w RP w Dyrekcji Generalnej LP

8 maja b.r. w siedzibie DGLP odbyło się walne zebranie ZLP w RP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W trakcie zebrania podsumowano kadencję 2015 – 2019.

Członkowie Walnego Zebrania ZLP w RP ZOZ w DGLP.

Sprawozdanie z działalności organizacji przedstawił Jan Błaszczyk, przewodniczący ZOZ. Podkreślił, że w minionej kadencji ZOZ prężnie się rozwijała i obecnie należy do najliczniejszych ZOZ w strukturze naszego związku.

Dokonano wyboru nowej Rady ZOZ oraz składu organu kontrolnego rady – Komisji Rewizyjnej.

W skład nowej rady na kadencję 2019 – 2024 weszli:

Jan Błaszczyk                   –             przewodniczący

Andrzej Uchman              –             wiceprzewodniczący

Zbigniew Filipek               –             wiceprzewodniczący

Magdalena Konsencjusz-Białowąs – sekretarz

Katarzyna Przybylska      –             skarbnik

Piotr Kondeja                    –             członek

Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Sławomir Sioma, a jej członkami Marta Gaworska i Agnieszka Hamera-Dzierżanowska.

Zbieranie głosów podczas Walnego Zebrania.

W skład rady oraz komisji rewizyjnej weszli ludzie młodzi, którzy będą kształtować działającą w DGLP organizację zakładową w kolejnych latach.

Przyjęto kierunki działania na nową kadencję, kładąc szczególny nacisk na sprawy pracownicze i pomoc w przypadkach losowych.

Na zakończenie Walnego Zebrania ustępujący i jednocześnie nowy przewodniczący rady podziękował ustępującym członkom Rady i Komisji rewizyjnej za zaangażowanie w rozwój ZOZ w kadencji 2015 – 2019. W szczególności zwrócił się do ustępującego wiceprzewodniczącego Kol. Waleriana Żyndula, który szczególnie aktywnie działał na rzecz ZOZ, przyczyniając się do wzrostu liczebności ZOZ.

Jan Błaszczyk