Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Zachodniego- relacja.

W dniach 22-23 lutego 2019 r. w Pogorzelicy odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego. W Zjeździe wzięło udział 99 delegatów reprezentujących 1288 członków w 38 organizacjach zakładowych.

Zjazd otworzył Bronisław Sasin – Przewodniczący ustępującego Prezydium Regionu Zachodniego witając przybyłych gości i delegatów.Przemawia Bronisław Sasin- od 25 lat Przewodniczący Regionu Zachodniego

Na początku jednogłośnie wybrano przewodniczącego obrad, którym został wiceprzewodniczący RZ Waldemar Jedynak. Powołano także Komisję Skrutacyjno-Mandatową, której celem było stwierdzenie prawomocności obrad oraz liczenie głosów podczas głosowań i podejmowania uchwał oraz wniosków. Decyzją Zjazdu Komisji przewodniczyła Janina Pięciak. Następnie wybrano Komisję ds.  uchwał i wniosków, której przewodniczącym został Maciej Gerber.

Przewodniczący Regionu Zachodniego Bronisław Sasin, przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Regionu za okres od ostatniego zjazdu, tj. od 24.02.2017 roku. Zrelacjonował w nim najważniejsze wydarzenia tego okresu oraz realizację postulatów poprzedniego Zjazdu. Przedstawił informację dotyczącą  ilości zakładowych organizacji i liczby członków największego i najliczniejszego w kraju Regionu Zachodniego na dzień 31.12.2018r.  Zasygnalizował najważniejsze problemy i zadania nad jakimi pracuje obecnie i z jakimi zmierzy się w najbliższym czasie ZLP w RP. Są to  m.in. negocjacje płacowe, zmierzające do podwyżki współczynnika do stawek wynagradzania zasadniczego, kontynuację działań zmierzających  do  zmiany stawki za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych a także sprawa organizacji Rajdu Leśnika 2020. Z racji tego, że po odejściu na zasłużoną emeryturę, po 25 latach aktywnej działalności związkowej i przewodniczenia Regionowi Zachodniemu kończy związkową aktywność na stanowisku szefa Regionu,  podsumował swoją działalność. Złożył podziękowania wszystkim członkom ZLP za współpracę, aktywne działanie i udzielaną pomoc oraz wsparcie.

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali także sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Henryka Naumuka, który także zamykał tego dnia  swoją 25-letnią aktywność. Długoletni działacz związkowy w swoim wystąpieniu bardzo dobrze ocenił pracę Prezydium z pozycji szefa Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium. Delegaci nie wnieśli uwag do sprawozdań i jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium.

Po przerwie wznowiono obrady. Przedstawiono ordynacje wyborczą.                    Na wniosek Szczepana Ryszarda Kucharskiego jednogłośnie przegłosowano jej zmiany polegające na rezygnacji z wymogu uzyskania przez kandydata nie mniej niż 50% głosów oraz zredukowaniu liczby członków Komisji Rewizyjnej z 5 do 3.

 Po wprowadzeniu w/w zmian Zjazd zatwierdził ordynację wyborczą i przystąpiono do wyborów nowych władz Prezydium ZLP w RP Regionu Zachodniego na kolejną 5-letnią kadencję.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 Prezydium Regionu Zachodniego wybrano w składzie:

1.      Przewodniczący  –  Jarosław Szałata – Nadleśnictwo Trzciel

2.      Z-ca Przewod.     –  Maciej Gerber –  N-ctwo Skwierzyna

3.      Z-ca Przewod.     –  Kazimierz Mendak – N-ctwo Gryfino

4.      Sekretarz             –  Katarzyna Michaliszyn-Tatul  – N-ctwo Lubniewice

5.      Członek               –   Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard

6.      Członek               –   Szczepan Ryszard Kucharski –  N-ctwo Kliniska

7.      Członek               –   Arkadiusz Paleń – RDLP Szczecin

8.      Członek               –   Jarosław Szlachetka – N-ctwo Międzychód

9.      Członek               –   Waldemar Jedynak –  N-ctwo Bogdaniec

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:

1.      Przewodnicząca –  Janina Pięciak – N-ctwo Skwierzyna

2.      Członek       –   Ewa Wysocka  – N-ctwo Chojna     

3.      Członek       –  Janina Sobczak  – N-ctwo Bierzwnik

 Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:

1.      Kazimierz Mendak – N-ctwo Gryfino

2.      Katarzyna Michaliszyn Tatul – N-ctwo Lubniewice

3.      Maciej Wojciechowski – ZSLP Stargard

4.      Szczepan Ryszard Kucharski – N-ctwo Kliniska

5.      Arkadiusz Paleń – RDLP Szczecin

6.      Jarosław Szlachetka – N-ctwo  Międzychód

7.      Waldemar Jedynak – N-ctwo Bogdaniec

8.      Janina Sobczak –  N-ctwo Bierzwnik

9.      Edyta Nazarczuk – N-ctwo Międzyzdroje

10.    Krzysztof Klażyński – N-ctwo Rokita

11.    Tomasz Zych – N-ctwo Ośno Lubuskie

12.    Tomasz Karpiński – N-ctwo Smolarz

13.    Stanisław Hasiuk – N-ctwo Sulęcin

     oraz z urzędu:

•        Jarosław Szałata przewodniczący Regionu ZLP w RP

•        Maciej Gerber – członek Rady Krajowej.

   Na członka Rady Krajowej ZLP w RP został wybrany Maciej Gerber     

Po przerwie Przewodniczący ZLP w RP i równolegle Przewodniczący Regionu Zachodniego Jarosław Szałata wspólnie z członkami Prezydium Zjazdu przywitał przybyłych gości:  Dyrektora RDLP Szczecin Pana Andrzeja Szelążka oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr Pana Sławomira Kucala. Po krótkich wystąpieniach gości  przystąpiono do wręczenia odznaczeń związkowych wyróżniającym się członkom związku, przyznanych na wniosek Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Zachodniego – Bronisława Sasina.

Złotym  Znakiem  Związku została wyróżniona:

 Ewa Wysocka- Nadleśnictwo Chojna

Odznaczenie Ewie Wysockiej wręcza Przewodniczący Jarosław Szałata

Złotą odznaką związkową „Zasłużony dla leśników polskich” wyróżnieni zostali:

Hubert Gapiński – emerytowany pracownik Nadleśnictwa Kliniska

Jarosław Szlachetka – Nadleśnictwo Międzychód

Waldemar Szpila – Nadleśnictwo Strzelce

Waldemar Chudy- Nadleśnictwo TrzcielWspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych złotą odznaką związkową „Zasłużony dla leśników polskich”

Srebrną odznaką związkową „ Zasłużony dla leśników polskich”  wyróżnieni zostali:

Kazimierz Dekański – Nadleśnictwo Nowogard

Iwona Guz – Nadleśnictwo Resko

Tomasz Zych- Nadleśnictwo Ośno Lub.

Cezary Kiełek – Nadleśnictwo Nowogard

Dariusz Pilipaka – Nadleśnictwo Bierzwnik

Robert Bernatowicz – Nadleśnictwo Kłodawa

Sławomir Adamiak – Nadleśnictwo Bolewice

Mirosław Słupecki – Nadleśnictwo Międzyzdroje

Eugeniusz Cielewicz – Nadleśnictwo Trzebież

Artur Della- Valle – Nadleśnictwo Smolarz

Hubert Ignasiak – Nadleśnictwo SmolarzWspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych srebrną odznaką związkową „Zasłużony dla leśników polskich”

Brązową odznaką związkową „Zasłużony dla leśników polskich” wyróżnieni zostali:

Katarzyna Michaliszyn- Tatul- Nadleśnictwo Lubniewice

Sebastian Rymszewicz – Nadleśnictwo Głusko

Barbara Lewandowska – ZSLP Stargard

Róża Rąbek – ZSLP Stargard

Natalia Liczbińska- ZSLP Stargard

Karolina Rybacka- ZSLP Stargard

Krzysztof Malawski- Nadleśnictwo Bierzwnik

Magdalena Skorupko – Nadleśnictwo Międzyzdroje

Maria Kania – Nadleśnictwo Gryfice

Mirosław Jarosik – Nadleśnictwo  Gryfice

Waldemar Surma – Nadleśnictwo Nowogard

Maurycy Halasz- Nadleśnictwo Bolewice

Izydor Kowalczyk – Nadleśnictwo Nowogard

Łukasz Kaczyński – Nadleśnictwo Rokita

Bartosz Kempski – Nadleśnictwo Sulęcin

Piotr Dziekciowski – Nadleśnictwo Trzebież

Franciszek Dzienis – Nadleśnictwo Skwierzyna

Krzysztof Golata- Nadleśnictwo Smolarz

Ewa Wąchalska – Nadleśnictwo TrzcielWspólne zdjęcie członków ZLP w RP wyróżnionych brązową odznaką związkową „Zasłużony dla leśników polskich”

Wszystkim naszym odznaczonym Kolegom i Koleżankom  gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszej pracy na rzecz ZLP w RP.

Po wręczeniu odznaczeń Jarosław Szałata wygłosił laudację, w której przedstawił szczegółowo wieloletnią, barwną i bardzo aktywną karierę zawodową oraz związkową Bronisława – Marka Sasina. W asyście ustępującego Prezydium Regionu ZLP w RP oraz w imieniu wszystkich przewodniczących organizacji zakładowych i ich członków podziękował Bronisławowi Sasinowi za pełną zaangażowania pracę na rzecz ZLP w RP oraz wszystkich leśników. Koledze Markowi wręczono pamiątkową statuetkę, kwiaty oraz podziękowano rzęsistymi i długimi owacjami.


Okolicznościowy upominek w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz ZLP w RP w asyście ustępującego Prezydium Region Zachodniego ZLP                  w RP składa Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP

Pan Dyrektor RDLP Szczecin Andrzej Szelążek wraz z Panem Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr  RDLP Szczecin Sławomirem Kucalem złożyli Bronisławowi Sasinowi podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią znaczącą działalność, zaangażowanie i owocną współpracę.

W dowód uznania i  wdzięczności wręczono upominek – pamiątkową cechówkę leśnika oraz bukiet kwiatów.


Podziękowania za wieloletnią współpracę Kol. Markowi Sasinowi składają Dyrektor RDLP Szczecin – Andrzej Szelążek oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr – Sławomir Kucal

Tym jakże pamiętnym i wzruszającym  akcentem zakończono pierwszy dzień obrad.

          W drugim dniu Zjazdu od początku wywiązała się szeroka dyskusja na temat najważniejszych problemów i zadań jakie stoją  przed ZLP w RP.

 Jako pierwszy zabrał głos Pan – Dyrektor RDLP Szczecin Andrzej Szelążek.

W swoim wystąpieniu poruszył temat certyfikacji FSC i zaostrzonych procedur jej przyznawania. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na stale rosnące obowiązki pracowników LP i coraz trudniejsze warunki do realizacji powierzonych zadań. Zachęcał członków ZLP w RP do współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów, podkreślając istotną rolę strony społecznej w procesie zarządzania. Następnie głos zabrał Pan Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr, który przedstawił wyniki badania oceny satysfakcji pracowników w jednostkach RDLP Szczecin i krótko je scharakteryzował. Zaakcentował kilka bieżących spraw organizacyjnych  i kadrowych istotnych dla pracowników LP.

Rozpoczęto dyskusję nad projektami uchwał i wniosków zjazdowych. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Maciej Gerber, przedstawiając wyniki pracy Komisji i zgłoszone propozycje uchwał i wniosków.  Przystąpiono do głosowania. Ostatecznie Zjazd podjął 1 uchwałę i 13 wniosków, które poruszają wiele kwestii istotnych dla działalności ZLP w RP ale też wszystkich pracowników LP

Po przyjęciu uchwał i wniosków głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata. Przedstawił najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się obecnie Związek i naświetlił bieżącą sytuację w LP i wokół nich. Podziękował przybyłym gościom i członkom ZLP w RP  za poświęcony czas, cenne uwagi i owocną dyskusję. Raz jeszcze podziękował ustępującym, a nowo wybranym władzom Regionu życzył satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz leśników i naszych lasów, a także twórczych sił i aktywności niezbędnej do realizacji planów oraz ambitnych zamierzeń.  Na tym zakończono obrady Zjazdu Regionu Zachodniego.

Darz Bór!

Tekst: Katarzyna Michaliszyn- Tatul ( sekretarz Regionu Zachodniego)

Fotografie- archiwum Regionu Zachodniego ZLP w RP