Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP – 30.11- 01.12.2018 r. – Nagórzyce

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. w Leśnym Ośrodku Wypoczynkowym Nagórzyce odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Jarosław Szałata. Przywitał wszystkich przybyłych członków Rady Krajowej, a następnie przedstawił plan obrad.

od lewej: Paweł Kania, Jarosław Szałata, Urban Kolman

Wymiana pokoleniowa w LP jest również odczuwalna w działalności związkowej. Po raz kolejny obrady RK rozpoczęły się od zmian personalnych. Dotychczasowy, wieloletni przewodniczący Okręgu Małopolskiego Józef Stec zbliża się do wieku emerytalnego i postanowił zakończyć aktywną działalność na tym stanowisku. Zastąpił go, wybrany głosami małopolskich delegatów, dotychczasowy przedstawiciel Okręgu w RK Józef Łapka z Nadleśnictwa Nowy Targ. W związku z przeprowadzonymi wyborami nastąpiły również zmiany w składzie Rady Krajowej. Nowym członkiem Prezydium RK został Józef Łapka, natomiast członkiem Rady Krajowej, desygnowanym przez Okręg Małopolski został Pan Bogusław Młynarczyk (pracownik Nadleśnictwa Niepołomice).  

od lewej: Krystyna Sowa, Józef Łapka, Janusz Kuszewski

od lewej: Bogusław Młynarczyk, Krystyna Sowa

Następnie omówiono plany organizacji na najbliższe lata Rajdów Leśników oraz Mistrzostw Szachowych.

Najbliższe Rajdy odbędą się na terenie:

  • RDLP w Katowicach – 13-15 czerwca 2019 r.,
  • RDLP w Szczecinie w 2020 r.,
  • RDLP w Zielonej Górze w 2021 r..

Natomiast Mistrzostwa Szachowe odbędą się:

  • w kwietniu 2019 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku (teren RDLP w Radomiu),
  • w 2020 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (teren RDLP w Poznaniu).

Przewodniczący ZLP w RP Regionu Górnośląskiego – Piotr Chrzęszczyk przedstawił wstępny plan najbliższego Rajdu Leśników. Odbędzie się on pod nazwą „Nie taki Śląsk czarny – kopalnia przygody”. Poinformował na jakim etapie przygotowań jest wydarzenie. Finał Rajdu odbędzie się w malowniczej scenerii Zamku w Ogrodzieńcu.

W kolejnej części obrad Przewodniczący Jarosław Szałata podsumował obchody 100-lecia działalności ZLP w RP, które odbyły się 5 października br. w OKL w Gołuchowie. Wydarzenie było objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W dniu 11 listopada br. został wystosowany z Kancelarii Prezydenta list z wyrazami wdzięczności i podziękowaniami :

Przewodniczący przekazał również informacje o regionalnych uroczystościach jubileuszowych, które odbywały się i jeszcze trwają w poszczególnych  zakątkach kraju. Następnie został poruszony temat zmian w Ustawie o związkach zawodowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Temat został szeroko omówiony. Ustalono kierunki zmian w statucie ZLP w RP, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie Związku i  dostosowanie  go do wymogów nowej ustawy. Omówiono sprawy organizacyjne i finansowe Związku oraz przedstawiono plany na następny rok. Rada Krajowa zatwierdziła plan budżetu na 2019 r. i pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2018 roku. Na wniosek Regionu Górnośląskiego przyznała zapomogę finansową jednemu z członków związku.

Kolejnym punktem było omówienie działalności i planów rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego Jantar oraz Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.

Następnie przyszedł czas na sprawy i problemy poszczególnych regionów, okręgów, organizacji. Członkowie Prezydium, Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej składali wnioski, pytania i przedstawiali problemy nurtujące członków związku.

Rada Krajowa ZLP w RP

Poruszono szereg istotnych tematów związanych z bieżącą działalnością związkową oraz sytuacją w Lasach Państwowych. m.in. zasady wydawania posiłków profilaktycznych, sprawy kilometrówki, mundurówki, gospodarki mieszkaniowej, pracowniczych programów kapitałowych i emerytalnych. Przewodniczący Jarosław Szałata zobowiązał się przedstawić te sprawy na spotkaniu przedstawicieli central związkowych z Dyrektorem Generalnym,  zaplanowanym na styczeń 2019 r.. Spotkanie przygotowane zostało na wniosek Przewodniczącego, w którym zaproponował poniższe tematy, które obecnie są bardzo istotne dla członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Sprawa zmiany zasad zwrotu kosztów za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych.
  2. Bonusy dla pracowników Lasów Państwowych i branż pokrewnych od firmy Orlen – karty paliwowe na materiały pędne i oleje (temat poruszany był na naradzie w DG LP 26 lipca 2018 r. i miał być przedmiotem obrad Komisji Wspólnej w październiku 2018 roku, która jednak została przełożona na inny termin).
  3. Analiza obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach i racjonalizacja obciążeń obowiązkami – deklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli w zespole, który miał zostać powołany w tym celu.
  4. Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wniosek o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.
  5. Funkcjonowanie Portalu Pracowniczego jako narzędzia komunikacji wewnętrznej dla wszystkich leśników.

Podczas dwudniowych obrad  zostały zebrane z terenu, czyli z organizacji zakładowych i regionów, wszystkie ważne dla leśników sprawy i uwagi, które stworzyły plan działania na najbliższy czas. Szeroko dyskutowano o sprawach dobrego wizerunku leśników, społecznej odpowiedzialności leśnictwa i kierunkach najbliższych działań pożytecznych dla wszystkich ludzi lasu. Wszystko to ze świadomością, że stoimy właśnie na progu następnego stulecia aktywnej działalności Związku Leśników Polskich w RP.

 

Tekst: Lena Kacperczyk i Jarosław Szałata

Foto: Biuro ZLP w RP