Opinia ZLP w RP w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dn.07.09.2018 r.

W dniu wczorajszym (11.09.2018 r.) w godzinach wieczornych Przewodniczący ZLP w RP otrzymał projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 07.09.2018 r. z prośbą o przesłanie uwag w formie pisemnej do dnia 12.09.2018 r. do godziny 9.00!

2018.09.11_ Projekt zmiany ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 7.09.2018r.

Termin, choć bardzo krótki, został dotrzymany.

Pismo z opinią Związku Leśników Polskich w RP w sprawie zaproponowanego projektu:

ZLP-01.116.2018_Projekt ustawy o FDS - opinia ZLP w RP - z pieczęcią