Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 30 sierpnia – 1 września 2018 roku w Spale odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór miejsca posiedzenia związany był z odbywającym się w tym czasie na terenie RDLP w Łodzi Jubileuszowym XXX Ogólnopolskim Rajdem Leśników „Na pokładzie przygody”.

Foto 1Od lewej Paweł Kania, Jarosław Szałata, Krzysztof Górski

Obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otworzył Przewodniczący Jarosław Szałata. Powitał wszystkich członków Rady Krajowej oraz uczestniczącego gościnnie członka ZLP w RP przy Nadleśnictwie Lutowiska (RDLP w Krośnie), leśniczego leśnictwa Polana – Jana Podrazę. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i oddał głos Pawłowi Kani – Przewodniczącemu ZLP w RP Regionu Środkowopolskiego w Łodzi, który jako organizator tegorocznego Jubileuszowego XXX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Na pokładzie przygody” przedstawił plan przebiegu imprezy oraz jej finału. Poinformował, że w tegorocznej edycji weźmie udział ok. 1600 osób z całej Polski.

Foto 2Wystąpienie Pawła Kani

Następnie Jarosław Szałata przedstawił zmiany kadrowe w Lasach Państwowych oraz zmiany osobowe we władzach Związku Leśników Polskich w RP. Przypomniał, iż współpracujemy z biurem prawnym IURICO z Wrocławia i w razie potrzeby pomocy naszym członkom można zgłosić się do nich po fachową opinię. Zauważył również, że wszystkie aktualne i istotne zagadnienia dotyczące pracy leśników, zmian legislacyjnych czy zarządzeń wewnętrznych LP itp. są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku www.zlpwrp.pl.

Poruszył również temat zbliżających się wielkimi krokami obchodów jubileuszu 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w RP, które odbędą się już 5 października br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Sponsorem głównym jubileuszu jest PZU. Wydarzenie uświetni występ Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych i znakomitych artystów ze scen teatralnych. Uroczystość zostanie uwieczniona poprzez kamery ekipy filmowej Telewizji Lasów Państwowych. Przygotowywana jest również publikacja jubileuszowa, a artykuły dotyczące wydarzenia, historii Związku zostaną sukcesywnie zamieszczone m. in. w Głosie Lasu, Lesie Polskim, Dzienniku Leśnym i ogólnopolskim czasopiśmie VIP.

W kolejnej części swojego wystąpienia Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom lipcowej manifestacji pod Sejmem RP przeciwko zmianom w ustawie o lasach. Streścił przebieg komisji sejmowej w tej sprawie, w której uczestniczył osobiście. Przybliżył informacje na temat dalszego losu projektu Polskie Domy Drewniane. Poruszył również temat listu otwartego Nadleśniczego Piotra Nalewajka do wszystkich leśników, przesłanego za pośrednictwem poczty LP. Poinformował, że był to jeden z tematów indywidualnego spotkania z Dyrektorem Generalnym Andrzejem Koniecznym w dniu 21 sierpnia br., na którym rozmawiali także na temat bieżącej sytuacji w Lasach Państwowych, nagrodach, otwartości na współpracę i jak najczęstsze kontakty z członkami ZLP w RP i wszystkimi leśnikami.

Następnie podjęto prace nad uchwaleniem szeregu uchwał Rady Krajowej. Nastąpiły zmiany w składzie Rady Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP. Marek Cholewa (ZLP w RP Region Górnośląski) z racji powołania go na stanowisko nadleśniczego w Nadleśnictwie Prudnik ustąpił wcześniej ze stanowiska Przewodniczącego Regionu Górnośląskiego, a tego dnia również zrezygnował ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Związku.  Nie jest już zatem członkiem Rady Krajowej oraz członkiem jej Prezydium. Przewodniczącym Regionu Górnośląskiego został wybrany przez delegatów z Regionu Piotr Chrzęszczyk. Z racji tego, że został nowym członkiem Prezydium RK, zrezygnował z funkcji Przewodniczącego KKR ZLP w RP, ponieważ nie można łączyć tych funkcji. Do następnego Zjazdu Krajowego, kiedy zostanie wybrany nowy przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej jego obowiązki przejęła Krystyna Sowa (ZLP w RP Region Małopolski).

Rada Krajowa zajęła się także wnioskami o pomoc w sytuacjach kryzysowych dla członków ZLP w RP i udzieliła wsparcia  finansowego na leczenie oraz odbudowanie spalonego domu.

W kolejnej części obrad wziął udział Zastępca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Łodzi ds. Gospodarki Leśnej Marek Miścierewicz. Jako Komandor tegorocznego Rajdu Leśników opowiedział o organizacji wydarzenia. Omówił również bieżącą sytuację w lasach na terenie działania łódzkiej RDLP.

Foto 3Od lewej Urban Kolman, Marek Miścierewicz, Paweł Kania

Chętnie odpowiadał na pytania i dyskutował z członkami Rady Krajowej. Wysłuchał również wspólnie z członkami RK wystąpienia Jana Podrazy z autorską prezentacją „Jakie Bieszczady. Filozofia społecznej spójności”. Referat obejmuje problemy z jakimi aktualnie borykają się bieszczadzcy leśnicy, a które w bliższej bądź dalszej przyszłości mogą dotknąć inne rejony Polski. To bardzo poważny i narastający problem, który z niepokojem dostrzegają członkowie ZLP w RP, stąd Przewodniczący zaprosił do udziału w obradach RK Jana Podrazę – leśnika, przyrodnika, samorządowca i działacza społecznego. Z problemem blokowania racjonalnej gospodarki leśnej i działań leśników możemy borykać się w wielu regionach kraju. Prezentacja Jana Podrazy znajduje się w biurze ZLP w RP i otrzymali ją do wykorzystania wszyscy członkowie RK.

Foto 4Prezentacja Jana Podrazy

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. przedstawili program indywidualnego, dobrowolnego ubezpieczenia OC dla pracowników Lasów Państwowych. Oferta Ergo Hestia przygotowana dla leśników jest dostępna na stronie ZLP w RP.

foto 5Przedstawiciele EKU Sp. z o.o.

Następnego dnia członkowie RK zwiedzali i poznawali Spałę i jej okolice. Odwiedzili bunkier w Konewce, kościół Św. Idziego i zamek w Inowłodzu oraz Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale. Poznali warunki pracy leśników z Regionu Środkowopolskiego i dyskutowali o ich problemach.

Foto 6Członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP pod kościołem Św. Idziego

W godzinach popołudniowych odbyło się kilkugodzinne spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Towarzyszył mu Szef Gabinetu DG Marcin Gołębiowski. Dyrektor przedstawił sytuację w jakiej obecnie znajdują się Lasy Państwowe i nakreślił plany działania w najbliższym czasie. Wielkie znaczenie przywiązuje do odbioru społecznego działalności leśników, stąd przedstawił i udostępnił członkom Rady Krajowej prezentację „Lasy Państwowe: Dla Lasu, dla ludzi”. To rzetelny i oparty na konkretnych danych materiał, który powinien być  wykorzystywany przez leśników do pokazania społeczeństwu tego, czym się zajmują. Musimy więcej i częściej mówić o społecznej odpowiedzialności gospodarki leśnej i działaniach leśników. W ocenie Przewodniczącego ZLP w RP bardzo dobre możliwości działania w tym kierunku stwarza udział leśników w działalności samorządów lokalnych wszystkich szczebli. Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe zachęcał  DG Andrzej Koniecznego do wspierania leśników kandydujących z różnych list i komitetów wyborczych na funkcje samorządowe w gminach, powiatach i województwach. Dyrektor zadeklarował przychylność w tej sprawie. Warto pamiętać, że Protokół Dodatkowy nr 26 do PUZP formalnie uregulował sprawy leśników – samorządowców.

Foto 7Od lewej Andrzej Konieczny, Jarosław Szałata

Andrzej Konieczny chętnie odpowiadał na pytania członków Rady Krajowej i długo z nimi  dyskutował. Poruszono wiele istotnych tematów m.in. dotyczących poziomu zatrudnienia w SL, wymiany pokoleniowej i ścieżki awansu, ekwiwalentu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, szeroko pojętego zagadnienia mieszkaniówki, spraw PR-u i wizerunku leśników, kształtowania świadomości społecznej i postrzegania leśnika przez społeczeństwo, edukacji leśnej. Andrzej Konieczny zaznaczył, że Lasy Państwowe czekają trudne czasy, a na nim samym ciąży wielka odpowiedzialność za przyszłe losy LP i jego pracowników. Dyrektor Generalny podkreślał, że bardzo zależy mu na dobrej współpracy ze związkami zawodowymi, liczy na wymianę doświadczeń z wszystkimi leśnikami, chętnie słucha rad i podpowiedzi. Jest otwarty na dialog. Zobowiązał się rozpatrzyć każdą sprawę, która do niego wpłynie. Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczornych.

W dniu 1 września br. członkowie RK wzięli udział w finale i podsumowaniu Jubileuszowego  Rajdu. Dzień rozpoczął się mszą świętą w intencji leśników w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Leśników i Drzewiarzy Polskich Poległych i Zamęczonych w Okresie II Wojny Światowej.

Foto 8 Jarosław Szałata i Paweł Kania składają kwiaty pod pomnikiem Leśników i Drzewiarzy Polskich Poległych i Zamęczonych w Okresie II Wojny Światowej

W następnej kolejności wszyscy udali się do Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie finału XXX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. W uroczystości otwarcia oprócz Przewodniczącego Jarosława Szałaty, Wiceprzewodniczącego ZLP w RP i Wicekomandora Rajdu Pawła Kani, Honorowych Przewodniczących Jerzego Przybylskiego i Bronisława Sasina oraz członków Rady Krajowej uczestniczyli ważni goście. Rajd otworzyli wicedyrektorzy RDLP  Łódź – Marek Miścierewicz – Komandor Rajdu oraz Sławomir Nowicki – szef Zespołu Organizacyjnego w towarzystwie  znamienitych gości m.in. przedstawicielki Wiceministra Środowiska Małgorzaty Golińskiej, Bogusława Piątka – Zastępcy Dyrektora Generalnego LP oraz Dariusza Pieniaka – Dyrektora RDLP w Łodzi.

Foto 9Od lewej Jarosław Szałata, Bogusław Piątek, Dariusz Pieniak

Następnie w imieniu wszystkich uczestników XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, wspólnie został zasadzony dorodny dąb  na pamiątkę tego ważnego wydarzenia oraz Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Foto 10Dąb

Jubileuszowy XXX Ogólnopolski Rajd Leśników „Na pokładzie przygody” z pewnością pięknie zapisał się w pamięci jego ponad 1600 uczestników. Wyrazy wielkiego uznania należą się organizatorom, koordynatorom, opiekunom tras i wszystkim, którzy sprawili, że była to piękna i pamiętna przygoda. Za rok w dniach 13-15 czerwca 2019 roku spotkamy się na terenie RDLP w Katowicach, gdzie kolejny  rajd będą organizować górnośląscy leśnicy wspólnie z członkami ZLP w RP Regionu Górnośląskiego. Uchwałą kierowników drużyn rajdowych Ogólnopolski Rajd Leśników w 2020 roku odbędzie się w nadbałtyckich klimatach na terenie RDLP w Szczecinie, a w roku 2021 na terenie RDLP w Zielonej Górze.

Tekst: Lena Kacperczyk, Jarosław Szałata

Foto: Biuro ZLP w RP