OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP OKRĘGU KROŚNIEŃSKIEGO

Regionalne obchody 100-lecia powstania ZLP w RP w Okręgu Krośnieńskim odbyły się 22 czerwca 2018 roku w Hoczwi na terenie Nadleśnictwa Lesko w otoczeniu bieszczadzkich szczytów i rzeki San.

Regionalne uroczystości rozpoczął Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego – Ireneusz Żelazny, który po wprowadzeniu Sztandaru ZLPOK przywitał gości.

Foto 1Powitanie zaproszonych gości przez Przewodniczącego Okręgu Krośnieńskiego.

Zaproszenie zechcieli przyjąć:

  1. Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata.
  2. Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej – Marek Marecki.
  3. Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr – Jacek Gałuszka.
  4. 12 Nadleśniczych z jednostek: Brzozów, Cisna, Dukla, Dynów, Kolbuszowa, Komańcza, Lesko, Leżajsk, Lutowiska, Mielec, Strzyżów, Ustrzyki Dln,
  5. Długoletni Przewodniczący Okręgu Krośnieńskiego – Honorowy Członek ZLP w RP – Jerzy Miliszewski, Ewa Dembiczak – osoba tak dobrze znaną jak sam Przewodniczący (wieloletnia działaczka i członkini krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP)
  6. Rada Okręgu wraz z Komisją Rewizyjną,
  7. Przedstawiciel Zespołu Szkół Leśnych – Krystian Wójcik,
  8. oraz sponsorzy:
  • Hanna Skrodzka – Bałata firma Tagart
  • Jacek Zbróg – reprezentujący Firmę Mentor SA.

Ponad 100 członków naszego Związku reprezentantów organizacji zakładowych wypełniało szczelnie salę.

Pierwszym Prelegentem naszej uroczystości był Przewodniczący Jarosław Szałata, który
w sposób bardzo przystępny, dokładny i jasny przedstawił losy Związku Leśników  Polskich od roku 1918 jak również dokonania i wyzwania jakie stoją przed organizacją na kolejne lata.

f2Prelekcja Przewodniczącego Szałaty.

f3

Na zakończenie prezentacji Przewodniczący Szałata na ręce Ireneusz Żelaznego
– przedstawiciela podkarpackich leśników i związkowców zarazem złożył gratulacje, podziękowania i życzenia za dotychczasową pracę na grawerowanej tablicy.

f4Pamiątkowy grawerunek.

f5Podziękowanie w imieniu podkarpackich Związkowców Przewodniczącemu Szałacie.

Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego, przedstawiając historię Okręgu Krośnieńskiego oraz oddając ogromny szacunek
i wielkie podziękowanie dla wszystkich podkarpackich leśników piszących stuletnią historię ZLP w RP, a szczególnie dla wypełniającego tę historię Jerzego Miliszewskiego, osoby która niemal ćwierć wieku od jej tworzenia przeprowadziła związek przez 85, 90 i 95 lecie ZLP, a w chwilach trudnych dla leśnictwa polskiego okazał się człowiekiem ogromnego zaangażowania i potężnego wkładu dla tego regionu i krośnieńskiej organizacji.

f6Prezentacja historii i ogromnego wkładu Jurka Miliszewskiego w Okręg Krośnieński

Po wystąpieniach Przewodniczących Zastępca Dyrektora RDLP w Krośnie Marek Marecki podziękował w imieniu gości za zaproszenie oraz przekazał informację:

Z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego, decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, za szczególne zasługi w działalności na rzecz Lasów Państwowych, Kordelasem Leśnika Polskiego odznaczeni zostają:

Pan Józef Czech                – Leśniczy w Nadleśnictwie Strzyżów.

Pan Jan Kowal                   – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Lutowiska.

Pan Jan Podraza               – Leśniczy w Nadleśnictwie Lutowiska.

Pan Tadeusz Pryjma        – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Lubaczów.

Pan Władysław Świerczek – Podleśniczy w Nadleśnictwie Dynów.

Pan Dyrektor Marecki w asyście Naczelnika Jacka Gałuszki wręczyli najwyższe odznaczenia leśne przyznane przez Panią Dyrektor Grażynę Zagrobelną.

f7Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Marek Marecki.

f8Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego (drugi od lewej Józef Czech, Jan Kowal, Jan Podraza, Tadeusz Pryjma, Władysław Świerczek)

Kolejną niespodzianką dla członków naszej Rady i bardzo miłym akcentem ze strony Pani Dyrektor było oświadczenie Naczelnika Gałuszki:

na wniosek Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Okręgu Krośnieńskiego, decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie,
za szczególne zasługi w działalności na rzecz Lasów Państwowych, Cechówkę Leśną Ozdobną otrzymują:

Pan Zdzisław Gładysz                 – Leśniczy w Nadleśnictwie Brzozów.

Pan Andrzej Jonasz                     – Leśniczy w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne.

Pan Stanisław Kaczmaryk          – Leśniczy w Nadleśnictwie Bircza.

Pan Józef Nabożny                      – Leśniczy w Nadleśnictwie Kołaczyce.

Pan Stanisław Przytulski            – Leśniczy w Nadleśnictwie Lesko.

5.2 Foto 9Odznaczeni Cechówką Leśną Ozdobną (drugi od lewej Zdzisław Gładysz, Andrzej Jonasz, Stanisław Kaczmaryk, Józef Nabożny, Stanisław Przytulski – członek Rady Krajowej)

Wręczającymi byli Dyrektor Marek Marecki oraz Naczelnik Organizacji i Kadr – Jacek Gałuszka.

Wielkie zaskoczenie wzbudziły w Przewodniczącym Okręgu Krośnieńskiego słowa Pana Naczelnika:

Teraz odznaczenie szczególne bo przyznane z inicjatywy własnej Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Za szczególne zasługi w działalności na rzecz Lasów Państwowych, Kordelas Leśnika Polskiego otrzymuje:

Pan Ireneusz Żelazny       – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Mielec

f10Kordelas Leśnika Polskiego dla Przewodniczącego Ireneusza Żelaznego

Na zakończenie wystąpienia Dyrektora na środek został poproszony Przewodniczący Szałata, który otrzymał z jego rąk z okazji jubileuszu 100-lecia ZLP w RP  okolicznościowy list od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie oraz upominek w postaci zielonej księgi opatrzonej logotypem RDLP
w Krośnie, a wewnątrz lampa naftowa wg projektu z 1853 roku autorstwa Ignacego Łukasiewicza związanego przez wiele lat z Podkarpaciem.

 f11Okolicznościowy upominek – zielona księga wraz z lampą naftową.

Odznaczeni Koledzy prócz zaskoczenia nie kryli radości i satysfakcji, wyrazili to
w krótkich podziękowaniach dla Pani Dyrektor a złożyli je na ręce Dyrektora Mareckiego.

Kolejnym ważnym  elementem obchodów było uhonorowanie członków ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego odznakami „Zasłużony dla Leśników Polskich” w kolorze brązu. Odznaczenia wręczał Przewodniczący Jarosław Szałata w asyście Ireneusza Żelaznego. Odznaczanych zostało 26 osób:

Małgorzata Olszanicka, Stanisław Białecki, Radosław Czeronka, Agata Pytlowana-Dębiec, Marcin Karp, Robert Sobkowicz, Jacenty Baran, Joanna Kraus – Przybyłowska, Marek Kwiatkowski, Marek Krajnik, Maciej Skrzeszewski, Bernadeta Żak, Stanisław Burat, Tadeusz Geras, Mariusz Wójcicki, Robert Kalkowski, Barbara Wiciejowska-Bełz, Piotr Banaś, Danuta Kołodziej, Stanisław Piechota, Marcin Fedorowicz, Anna Czopik, Witold Owsiak, Krzysztof Ozimek, Wiesława Żywiec, Lucyna Strzępek.

f12Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

f13Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Srebrną odznakę otrzymały osoby:

Stanisław Lach, Mariusz Kobylarz, Tadeusz Bielak, Jerzy Blajer, Zbigniew Wołczyk, Lesław Buczkowski, Krzysztof Koterbicki, Dariusz Dyndał,
Jan Podraza

f14Odznaczeni srebrnym znakiem „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Na zakończenie złota odznaka przypięta została do piersi następujących osób:

Krystyny Józefczyk, Teofila Kubika, Witolda Wrzaska, Józefa Borsuka

f15Odznaczeni Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”

Po tych uroczystych i podniosłych chwilach nastała bardzo ciekawa i niespotykanie „melodyjna” część obchodów w Hoczwi. Pani Hanna Skrodzka – Bałata odpowiedziała nie tylko na zaproszenie organizacji krośnieńskiej, ale również dała się namówić na „mini recital” swych autorskich, przepięknych piosenek. Kilka z nich wykonała przy akompaniamencie gitary klasycznej ku uciesze i aplauzowi na stojąco słuchaczy.

f16

f17Podziękowanie za przepiękne chwile z muzyką od Przewodniczącego Żelaznego

f18Oraz od Dyrektora Mareckiego

Po autorskim spotkaniu z Hanną Skrodzką – Bałatą na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Przewodniczący Okręgu Ireneusz Żelazny, który podziękował za przybycie, za odznaczenia, które pozwalają myśleć iż działania organizacji krośnieńskiej są doceniane, a ich kierunek prawidłowy.

Mocno zostało zaakcentowane przez Ireneusz Żelaznego, że jest to święto wszystkich związkowców, zwłaszcza z organizacji zakładowych, z którymi na co dzień trudno Przewodniczącemu i całej Radzie Okręgu się spotykać, rozmawiać
i doceniać.

Wszyscy goście zaproszeni zostali na wspólna biesiadę oraz zabawę przy muzyce, która trwała do godzin porannych.

Data 22 czerwca wpisała się jako dzień, który pozwolił zatrzeć różnice stanowisk, hierarchii szczebli związkowych i dał poczuć silną wieź wspólnego świętowania obchodów wiekowego Związku Leśników Polskich w RP wraz
z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą.

Kolego Przewodniczący – Jarku raz jeszcze dziękuję za przybycie mimo tak ogromnej odległości.

W imieniu Rady Okręgu Krośnieńskiego  pragnę złożyć raz jeszcze podziękowania Pani Dyrektor RDLP w Krośnie Grażynie Zagrobelnej za dostrzeżenie pracy i wysiłku poprzez przyznanie Kordelasów Leśnika Polskiego oraz Ozdobnych Cechówek.

Szczególne podziękowania kieruję do Pana Dyrektora Marka Mareckiego
za przybycie i uświetnienie uroczystości, Naczelnikowi Gałuszce za sprawne
i profesjonalne przygotowanie części z nagrodami Pani Dyrektor. Dziękuję Panom Nadleśniczym za przybycie i wszystkie dobre słowa jakie otrzymałem jako reprezentant Związku Leśników Polskich Okręgu krośnieńskiego.

Nie mniej chcę podziękować Pani Hannie Skrodzkiej – Bałacie za uświetnienie naszych obchodów wspaniałą oprawą autorskich utworów, która była ucztą dla ducha każdego z nas.

Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości, Pocztowi Sztandarowemu, członkom Rady Okręgu, wszystkim ludziom dobrej woli poświęcającym swój czas by upiększyć ten dzień.

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli odpowiedzieć na zaproszenie i przybyć
na „urodziny” Związku Leśników Polskich w RP do Hoczwi dnia 22 czerwca 2018 roku.

 

Ireneusz Żelazny

Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Krośnieńskiego

Fotografie: Łukasz Michalak