Wykłady pt.: “Organizacja, funkcjonowanie i znaczenie związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej”

W dniach 8 oraz 13 marca 2018 r. Związek Leśników Polskich w RP Regionu Pilskiego zainicjował i przeprowadził po raz pierwszy w Zespole Szkół Leśnych w Goraju wykłady pt.: “Organizacja, funkcjonowanie i znaczenie związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej”.

DSC_3204

Spotkanie z uczniami klas czwartych prowadzili Przewodniczący Regionu Pilskiego ZLP w RP Włodzimierz Wojtczak oraz przewodniczący koła w Nadleśnictwie Okonek Mieczysław Rapta. W trakcie dwóch godzin lekcyjnych przy pomocy prezentacji multimedialnej prowadzący objaśnili słuchaczom podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych, zasady na jakich związki funkcjonują, po co pracownikowi są związki zawodowe oraz historię, organizację i przykłady działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem wykładów jest: Podnoszenie znaczenia pracownika, jako świadomego partnera w zarządzaniu i rozwoju PGL LP. W trakcie spotkania była możliwość zaprezentować historię ruchów związkowych w Polsce ze szczególnych uwzględnieniem Związku Leśników Polskich w RP jako ściśle branżowej, apolitycznej organizacji o najdłuższej tradycji w działalności na rzecz pracowników leśnictwa. Dyrekcja Zespołu Szkół Leśnych w Goraju jak również biorący udział w spotkaniu nauczyciele i wychowawcy pozytywnie ocenili formę i treść prelekcji oraz wyrazili zainteresowanie kontynuacją wykładów w latach przyszłych. Biorąc pod uwagę zauważalną niechęć młodych pracowników do przystępowania do organizacji związkowych, co wpływa na niski stopień uzwiązkowienia pracowników w Polsce, wejście do szkół zawodowych wydaje się możliwie skuteczną formą propagowania idei związkowej. Popularyzacja działalności Związku Leśników Polskich w RP wśród przyszłych pracowników, jest ważna ponieważ siłą związku zawodowego jest jego liczebność, a zaangażowanie ludzi młodych daje gwarancję rozwoju i kontynuacji 100 letniej działalności związku.

DSC_0290

Mieczysław Rapta