Inauguracja posiedzeń Rady Krajowej w 2017 roku

Pierwsze w Nowym Roku spotkanie członków Rady Krajowej ZLP w RP odbyło się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach, od 10 do 13 stycznia. Tym razem, miało nieco inny niż zwykle charakter, rozpoczęło się od szkolenia z zakresu komunikacji społecznej i marki własnej w codziennej działalności związków zawodowych oraz najnowszych zmian w prawie pracy.

1.Leszek Kazimierski, dyrektor Śląskiego Instytutu Szkoleń w Tychach, specjalista ds. komunikacji, autoprezentacji i savoir vivre.

Szkolenie, zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, dotyczyło trzech bloków tematycznych. Pierwszy – „Trzeba umieć się dogadać, czyli rola i znaczenie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej” – prowadził Leszek Kazimierski, dyrektor Śląskiego Instytutu Szkoleń w Tychach, specjalista ds. komunikacji, autoprezentacji i savoir vivre.

2.Magdalena Sawicz, prezes Empirium Group, specjalista ds. reklamy i PR.

Magdalena Sawicz, prezes Empirium Group, specjalista ds. reklamy i PR, przybliżała uczestnikom zagadnienia dot. marki własnej i budowania wizerunku.

3.Karolina Lis – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego.

Natomiast o uprawnieniach związków zawodowych i obowiązkach pracodawców po ostatniej nowelizacji Prawa pracy informowała Karolina Lis – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego.

4.Joanna Stasiak, starszy specjalista ds. szkoleń w ORWLP w Bedoniu, wręcza członkom Rady Krajowej dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń.

5.Joanna Stasiak, starszy specjalista ds. szkoleń w ORWLP w Bedoniu, wręcza członkom Rady Krajowej dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń.

Po zakończeniu części szkoleniowej, Przewodniczący Bronisław Sasin zwołał posiedzenie Rady Krajowej, które rozpoczął od powitania nowych osób w tym gronie – przedstawicieli Regionu Radomskiego. Barbarę Iwańską, dotychczasową Przewodniczącą Regionu Radomskiego, zastąpiła Jolanta Bochenek z Nadleśnictwa Staszów, a Adama Podsiadło – Ireneusz Lasak z Nadleśnictwa Chmielnik.

6.Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP: Od prawej: J. Derlicki, U. Kolman, J. Bochenek (nowa Przewodnicząca Regionu Radomskiego), I. Lasak (nowy członek Rady Krajowej – Region Radomski),     A. Borkowski, M. Choroś, P. Cebula. 

Członkowie Rady Krajowej przyjęli aż sześć uchwał, które dotyczyły kolejno: zmian w składzie Prezydium Rady Krajowej (Region Radomski), ochrony działaczy szczebla krajowego (byli i obecni członkowie Rady Krajowej z Regionu Radomskiego), organizacji XXIX Rajdu Leśników, zmian w Załączniku nr 2 do Statutu Związku Leśników Polskich w RP (przyjęcia nowej organizacji w Regionie Zachodnim w Szczecinie) oraz w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego w 2017 roku, który odbędzie się od 30 do 31 marca br. w Sękocinie Starym.

7.Kol. Ireneusz Żelazny składa sprawozdanie ze stanu przygotowań do XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników.

Kol. Ireneusz Żelazny złożył sprawozdanie ze stanu przygotowań do XXIX Ogólnopolskiego Rajdu Leśników – Tropem Niedźwiedzia, który odbędzie się odbędzie się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od 22 do 24 czerwca 2017 r. Poinformował, że do końca stycznia br. zostanie ogłoszony regulamin i zapisy na trasy przebiegające przez lasy 14 nadleśnictw na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza. Zakończenie Rajdu jest planowane w hali „Arena Sanok”.

8.Członkowie Rady Krajowej: P. Kania, J. Sobczak, J. Przybylski, B. Sasin. W tle J. Szałata.

Bronisław Sasin zrelacjonował członkom Rady Krajowej działania podjęte w związku z ogłoszeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, zakładającym m.in. przekazanie leśnikom obowiązku szacowania szkód łowieckich. ZLP w RP opracował stanowisko w tej sprawie, w którym wyraził zdecydowany sprzeciw wobec regulacji zawartych w projekcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Następnie, 13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu projektu tej ustawy. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZLP w RP – 15-sto osobowa reprezentacja m.in. członków Rady Krajowej oraz 80-cio osobowa grupa leśników – członków ZLP Regionu Radomskiego. Posiedzenie połączonych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zakończyły się decyzją, że nad projektem ustawy będzie pracowała dedykowana tej sprawie podkomisja. Spotkanie podkomisji odbyło się 10 stycznia br., jednak nie poruszono na nim interesujących ZLP w RP zagadnień. Kolejne posiedzenie podkomisji odbędzie się 23 i 24 stycznia br.

Kolejny istotny temat omawiany podczas posiedzenia Rady Krajowej ZLP w RP dotyczył Protokołu dodatkowego do PUZP. B. Sasin poinformował, że tekst protokołu jest już przygotowany przez DGLP, a przedstawiciele strony związkowej niebawem powinni otrzymać dokument do wglądu. Prace nad jego przygotowaniem opóźniły się ze względu na wolę wstąpienia NSZZ „Solidarność”-80 w prawa i obowiązki strony układu zbiorowego pracy.

Członkowie Rady Krajowej wysłuchali relacji Marka Cholewy, Przewodniczącego Komisji Statutowej, z prac Komisji z ostatnich dwóch miesięcy oraz dyskutowali na temat dalszego funkcjonowania Spółki OW Jantar.

Katarzyna Gozdek-Pawłowska