Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie Ustawy o Prawie łowieckim z udziałem ZLP w RP

13 grudnia br. w gmachu Sejmu RP w  Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Wzięli w nim udział przedstawiciele ZLP w RP – 15-sto osobowa reprezentacja m.in. członków Rady Krajowej oraz 80- cio osobowa grupa leśników – członków ZLP Regionu Radomskiego.

str.12Tuż przed rozpoczęciem obrad Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Od prawej: Zbigniew Nahajowski z ZLP Regionu Dolnośląskiego, Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP. W tle wchodzą przedstawiciele DGLP: Jan Błaszczyk, Główny Łowczy LP, Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyr. Gen. ds. Gospodarki Finansowej, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki – Z-ca Dyr. Gen. ds. Rozwoju. (fot. Marek Cholewa)

Podczas posiedzenia Komisji głos w sprawie zabrało trzech przedstawicieli ZLP w RP: Przewodniczący Bronisław Sasin przedstawił oficjalne stanowisko Związku Leśników Polskich w RP w tej sprawie, stanowczo sprzeciwiając się zapisom zawartym w projekcie ustawy. Przemawiał także Grzegorz Cekus – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Marek Cholewa – Przewodniczący ZLP Regionu Górnośląskiego w Katowicach. Wystąpienia trzech kolegów można obejrzeć na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=974C06FCAE3984D6C1258084002F75AD

Posiedzenie połączonych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zakończyły się decyzją, że nad projektem ustawy będzie pracowała dedykowana tej sprawie podkomisja.

12.2.Leśnicy z ZLP Regionu Radomskiego przybyli przed gmach Sejmu RP w licznej – 80-osobowej reprezentacji. Foto: Las Polski. 

Wszystkim leśnikom oraz członkom ZLP w RP serdecznie dziękuję za obecność w/przed gmachem Sejmu RP i Wasze wsparcie.

Darz Bór!

Bronisław Sasin
Przewodniczący ZLP w RP