Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego

W dniach 14-15 marca 2016 roku odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. W zjeździe wzięło udział 119 delegatów z 33 Zakładowych Organizacji Zakładowych. W zjeździe wziął udział Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Sasin. Pierwszego dnia zjazdu ustępujący przewodniczący kolega Grzegorz Cekus złoży sprawozdanie z działalności Rady Regionu.

P1160146

Skarbnik – kolega Marek Cholewa przedstawił informację finansową. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Jan Górecki złożył sprawozdanie z działalności komisji w którym pozytywnie ocenił pracę ustępującego prezydium i rady.

P1160149

Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Regionu Górnośląskiego oraz przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Sasin w swoim wystąpieniu szczegółowo zapoznał zebranych z działaniami jakie Rada Krajowa prowadziła w minionym okresie. Następnie odpowiadał na pytania z Sali.

P1160165

Przystąpiono do wyborów. W czasie wyborów na przewodniczącego Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego zgłoszono kandydatury kolegów: Marka Cholewy, Piotra Chrzęszczyka i Jerzego Kuli. Wybory rozstrzygnęły się w drugiej turze wyborów, a przewodniczącym został wybrany kolega Marek Cholewa.

P1160173

Trzech przewodniczących: wybrany – Marek Cholewa, ZLPwRP – Bronisław Sasin, ustępujący – Grzegorz Cekus

W wyborach na delegata do Rady Krajowej zgłoszono dwie kandydatury kolegów: Grzegorza Cekusa i Marka Łacha. Delegatem został wybrany kolega Cekus Grzegorz.

Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kolegów Jana Góreckiego i Dariusza Jędrzejca przewodniczącym wybrano Jana Góreckiego.

Wyłoniono dwóch członków Komisji Rewizyjnej – kolegę Dariusza Jędrzejca i koleżankę Bożenę Kawecką.

P1160163

W czasie wyborów delegatów na Zjazd Krajowy Związku zgłoszono 14 kandydatur spośród których wyłoniono 11 delegatów: Stanisław Hałacz, Andrzej Rzeszutek, Piotr Chrzęszczyk, Włodzimierz Wolny, Krzysztof Seweryn, Andrzej Gajda, Wojciech Kubica, Marek Łach, Olga Oleksiak, Grzegorz Sokołowski i Piotr Arent. Na tym zakończył się pierwszy dzień zjazdu.

Po krótkiej przerwie odbyło się zebranie Rady Regionu Górnośląskiego w czasie którego dokonano dwóch zastępców przewodniczącego Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego. Zgłoszono kandydatury kolegów: Andrzeja Gajdy, Marka Łach i Stanisława Hałacz. Zgłoszeni wyrazili chęć kandydowania. Vice przewodniczącymi zostali wybrani Marek Łach i Andrzej Gajda. Przystąpiono do wyboru czterech członków Prezydium Rady Regionu. Zgłoszono kandydatury kolegów: Stanisław Hałacz, Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Kubica, Piotr Arent i Krzystof Seweryn. Członkami Rady Regionu zostali wybrania: Stanisław Hałacz, Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Kubica i Piotr Arent. Na tym zakończono zebranie Rady Regionu.

P1160204

Od lewej stoją: członek prezydium-Wojciech Kubica, sekretarz-Stanisław Hałacz, z-ca przewodniczącego-Andrzej Gajda, przewodniczący -Marek Cholewa, z-ca przewodniczącego-Marek Łach, skarbnik-Piotr Arent, członek prezydium-Piotr Chrzęszczyk

W czasie zebrania Prezydium rady Regionu, które odbyło się jeszcze tego samego dnia nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydium. Przewodniczący zaproponował aby powierzyć pełnienie funkcji sekretarza związku koledze Stanisławowi Hałacz, a funkcję skarbnika związku koledze Piotrowi Arentowi. Nie było innych propozycji. Przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie przyjęto propozycje przewodniczącego. W późnych godzinach wieczornych pierwszy dzień obrad.

W drugim dniu zjazdu delegaci zapoznali się ze zgłoszonymi projektami uchwał i wniosków. Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowanie i spośród 19 zgłoszonych projektów przyjęto 14 uchwał.