Pomoc Regionu Olsztyńskiego ZLP dla uchodźców z Donbasu

W ośrodkach wypoczynkowych w Łańsku i Rybakach koło Olsztyna przebywa grupa ponad 180 uchodźców z objętej walkami Ukrainy. Są to osoby z polskimi korzeniami, pochodzące z rejonu Doniecka.

Zdjęcie 4Grupa uchodźców razem z delegacją rady Regionu  ( pierwszy z lewej opiekun grupy Pan K. Cendrzak)

Na posiedzeniu Rady Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP 17 lutego, została zgłoszona propozycja ich finansowego wsparcia. Otrzymała ona jednogłośne poparcie.  Rada przeznaczyła ze swoich funduszy na ten cel  kwotę 1000 zł.

Przewodniczący Organizacji z Nadleśnictw Wipsowo, kol. Alfred Borowski wraz ze swoją małżonką skontaktowali się z grupą osób przebywających w Łańsku i ustalili jaka pomoc byłaby najpotrzebniejsza w obecnej chwili. Najpilniejszą sprawą były braki w obuwiu. Po zebraniu informacji o rodzaju potrzebnego obuwia i jego rozmiarach, państwo Borowscy dokonali zakupu na koszt Rady.

26 lutego w ośrodku w Łańsku doszło do spotkania grupy uchodźców z delegacją Rady Regionu w składzie: kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący Rady, kol. Stefan Podsiadłowki – członek Prezydium Rady, Przewodniczący organizacji w Nadleśnictwie Jagiełek oraz kol. Alfred Borowski – członek Rady, Przewodniczący organizacji w Nadleśnictwie Wipsowo. Towarzyszyła nam żona kol. Borowskiego, Luba, córka polskiego zesłańca do Republiki Komi.

Na początku spotkania po przywitaniu przez gospodarza, opiekuna grupy przebywającej w Łańsku ze strony państwowej Pana Krzysztofa Cendrzaka, Przewodniczący Regionu krótko przedstawił Związek Leśników Polskich jako organizację związkową zrzeszającą leśników z terenu całego kraju oraz omówił strukturę i działania związku na terenie RDLP w Olsztynie.

Całej grupie uchodźców złożył od związkowców, leśników Regionu Olsztyńskiego życzenia zdrowia i pomyślności w nowym etapie ich życia.

Następnie nastąpił najmilszy fragment spotkania, w którym przekazano zakupione obuwie.

Obdarowani byli bardzo zadowoleni ze spotkania oraz prezentów, czemu dali wyraz w słowach podziękowania.

Na zdjęciach :

Zdjęcie 1Przekazywanie zakupionego obuwia.

Zdjęcie 2Przekazywanie zakupionego obuwia.

Zdjęcie 3Grupa uchodźców razem z delegacja rady Regionu (w drugi rzędzie w środku Pani Luba)

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego Andrzej Borkowski