Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Spotkanie z Ministrem Środowiska

W dniu 27stycznia 2015 r., na prośbę Związku Leśników Polskich w RP,  doszło do spotkania z Ministrem Środowiska w gmachu ministerstwa.

W spotkaniu, oprócz Ministra Macieja Grabowskiego, uczestniczyli:

  • Piotr Otawski – Podsekretarz  Stanu, Główny Konserwator Przyrody,
  • Piotr Kaczyński – Szef Gabinetu Politycznego,
  • Maria Zachwatowicz – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody.

Ze strony związkowej uczestniczyli:

  • Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP
  • Jerzy Mili szewski, Krzysztof Górski, Zbigniew Czeryba – Wiceprzewodniczący ZLP w RP
  • Paweł Kania, Grzegorz Cekus, Andrzej Borkowski, Dariusz Kowalewski, Józef Stec,
  • Urban Kolman –  Członkowie Prezydium ZLP w RP
  • Piotr Albrzykowski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
  • ZZ „ Budowlani”
  • Piotr Nalewajek – Członek  KSPL ZZ „ Budowlani”

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie przybyli na spotkanie.

Nowy obraz5 Podczas spotkania omówiono następujące tematy: Czytaj dalej

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Warszawa 26-27.01.2015 r.

W nowej siedzibie Dyrekcji Generalnej odbyło się w dniach 26-27 stycznia  br. posiedzenie Prezydium Rady Krajowej. Głównym tematem było wypracowanie stanowiska Związku Leśników Polskich w RP w zakresie polityki mieszkaniowej, celem przedstawienia ich Ministrowi Środowiska podczas zaplanowanego spotkania w dniu 27.01.2015.

Treść wniosków wypracowanych przez Prezydium została uzgodniona  z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa ZZ „ Budowlani”, którzy uczestniczyli w posiedzeniu w dniu 27.01.2015. Nowy obraz3     Nowy obraz1

Członkowie Prezydium  ZLP w RP podczas obrad

  Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Okręgu Związku Leśników Polskich okręgu „Małopolska”

W dniu 19.01.2015 roku odbyło się na terenie Nadleśnictwa Krościenko posiedzenie Rady Okręgu Związku Leśników Polskich  okręgu „Małopolska” przy RDLP w Krakowie z/s w Krościenku.
W posiedzeniu Rady wziął udział Przewodniczący ZLP w RP  Bronisław Sasin oraz gospodarz Nadleśnictwa Krościenko  Nadleśniczy Olaf Dobrowolski.

n-czy + przew.                                                           Od lewej Nadleśniczy Olaf Dobrowolski.

Czytaj dalej

Zmiana adresu

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie dane teleadresowe związku.

Aktualne dane poniżej lub w zakładce kontakt.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Grójecka 127
02 – 124 Warszawa
tel. 22 589 83 80
e-mail:  zlpwrp@lasy.gov.pl