Leśnicy Polscy patronują Szkole Podstawowej w Galinach

31 października 2014 roku podczas uroczystej gali Szkoła Podstawowa w Galinach (gm. Bartoszyce, woj. warmińsko – mazurskie) otrzymała z rąk leśników sztandar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z Posłem na Sejm RP Mironem Syczem i Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jackiem Protasem. Władze leśne reprezentowała Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Małgorzata Błyskun, natomiast Związek Leśników Polskich w RP, honorowego opiekuna i mecenasa szkoły, jego przewodniczący Bronisław Sasin.  Aktu poświęcenia sztandaru dokonał podczas uroczystej Mszy świętej abp dr Edmund Piszcz, który podczas homilii wielokrotnie nawiązywał do godnej i pełnej honoru postawy polskich leśników i ich zasług dla dobra kraju i przyrody.

Sztandar szkoły ufundowali leśnicy i społeczność lokalna przy znacznym zaangażowaniu organizacyjnym dyrekcji, grona pedagogicznego, rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz Gminy Bartoszyce, jako organu prowadzącego szkoły.

Wybór Leśników Polskich na patrona szkoły nie był przypadkowy. Szkoła Podstawowa w Galinach, jako pierwsza w latach 90-tych ubiegłego wieku włączyła się w działania Lasów Państwowych związane z edukacją przyrodniczo – leśną. To właśnie w Galinach, nad malowniczym brzegiem rzeki Pisy powstała pierwsza w Nadleśnictwie Bartoszyce ścieżka edukacyjna, która, między innymi, dzięki uczniom i nauczycielom a także społeczności Galin – spełnia swoje funkcje do dziś. Uczniowie galińskiej podstawówki angażują się w działania proekologiczne i przyrodnicze, biorą udział w wielu akcjach i konkursach organizowanych przez nadleśnictwo i odnoszą w nich sukcesy. Było to widać podczas kończącego uroczystość znakomitego występu uczniów nagrodzonego owacją na stojąco przez zgromadzoną publiczność.

Wiesław Oziewicz

Galeria zdjęć z uroczystości poniżej. fot. Edward Mularczyk

6

Poczet sztandarowy podczas Mszy św. i poświęcenia sztandaru przez abp dr Edmunda Piszcza.

8Poczty sztandarowe podczas przygotowania do przemarszu na teren Szkoły Podstawowej.

9Przemawiają: Małgorzata Błyskun- dyrektor RDLP Olsztyn i Zygmunt Pampuch- nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce.

11Akt nadania sztandaru podpisują Bronisław Sasin i abp dr Edmund Piszcz.

19 Przekazanie sztandaru dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Galinach Marioli Jagiełło oraz uczniom Szkoły Podstawowej.

14

Występy uczniów na zakończenie uroczystości.

16

17

18