Posiedzenie Rady Krajowej w Puszczykowie 23-24.06.2014 r.

W Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. DSCN4451          Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącego Bronisława Sasina

DSCN4456 Radę powitał dyrektor LOSz Bogdan Golczak

 W pierwszym dniu posiedzenia zostały omówione:

1.Przebieg Konferencji  w sprawie polityki mieszkaniowej w LP oraz wnioski z konferencji. Oficjalne wnioski, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego LP, zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku.

2.Uzgodniono stanowisko w sprawie projektu Ministra Środowiska dot. wzorów umundurowania. Pełny tekst uwag i wniosków przekazanych Ministrowi Środowiska został zamieszczony na stronie internetowej ZLP w RP.

3. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r., przyjęcia organizacji zakładowej ZLP w RP Pracowników Zespołu Szkół Leśnych w Lesku (do pobrania tutaj) oraz udzielenia zgody na użycie znaku ZLP w RP na sztandarze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach (woj. warmińsko – mazurskie).

4 Złożona została informacja o przygotowaniach do Rajdu przez Kol. Dariusza Kowalewskiego – przewodniczącego Regionu Gdańskiego.

 DSCN4491Rada Krajowa podczas obrad

Na zakończenie pierwszego dnia posiedzenia dyskutowano m.in. nad realizacja postulatów zgłoszonych podczas ostatniego Zjazdu Sprawozdawczego.

 DSCN4502DSCN4466W dyskusji głos zabierali m.in. Paweł Kania i Piotr Kozłowski

W drugim dniu tj. 24.04.2014 r. Rada Krajowa udała się do Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Przed wyjazdem złożono życzenia i wręczono kwiaty Kol. Janinie Sobczak z okazji imienin i urodzin. DSCN4508A następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie przed Leśnym Ośrodkiem  Szkoleniowym. DSCN4513

Głównym celem wizyty w WPN było zapoznanie się z problemami nurtującymi zarówno kierownictwo jak również Związek Leśników Polskich Parków Narodowych. O organizacji i sytuacji finansowej Wielkopolskiego Parku Narodowego poinformował Radę Krajową dyrektor WPN Adam Kaczmarek (foto poniżej). DSCN4543

Przedstawiona została również prezentacja o formach ochrony i prowadzonych działaniach w Wielkopolskim Parku Narodowym. DSCN4528

Z kolei problemy, głównie płacowe, przedstawił Piotr Kozłowski – przewodniczący Związku Leśników Polskich Parów Narodowych. Następnie Rada Krajowa udała się w teren, m.in. pod  kamień poświęcony pamięci Władysława Zamojskiego.   DSCN4556

…i zapoznała się z drzewostanami WPN oraz pracą i problemami służb terenowych.

DSCN4559Po objeździe terenowym  zakończono posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.

 

Foto: Janina Sobczak