Uroczystość 95 lat ZLP w Regionie Zachodnim

W dniach 15-16 listopada 2013 w pięknie położonym, nadmorskim ośrodku „Bażyna” w Pogorzelicy- Nadleśnictwo Gryfice, RDLP Szczecin, odbyło się uroczyste spotkanie Rady Regionu Zachodniego Związku Leśników Polskich. Spotkanie, na które przybyło 75 delegatów, reprezentujących 37 organizacji zakładowych połączono z uroczystą akademią z okazji jubileuszu 95-lecia istnienia ZLP.

Warto przecież dobrze zapamiętać, że w dniu 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego podjęto uchwałę o powołaniu zrzeszenia zawodowego skupiającego wyłącznie leśników. Komisja organizacyjna opracowała projekt statutu Stowarzyszenia Leśników Polskich i złożyła go 25 lipca 1918 r. do zatwierdzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Władze okupacyjne nie zaakceptowały jednak przygotowanego statutu.  Do wyboru legalnych władz mogło dojść dopiero 10 listopada 1918 r., gdy w Warszawie trwało rozbrajanie Niemców. Przewodniczącym stowarzyszenia leśników został wówczas Stanisław Kączkowski. Tworzenie ogólnopolskich struktur Związku Leśników trwało jakiś czas. Poprzednicy dzisiejszych członków Regionu Zachodniego ZLP, czyli leśnicy z Pomorza , dzisiejszej Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolski  mogli przyłączyć się do niego dopiero po zjeździe delegatów. Odbył się on w dniach 31 X – 1 XI 1920 r., a udział w nim wzięło 300 uczestników reprezentujących leśników z lasów państwowych oraz także prywatnych, którzy utworzyli filię ZLP.

Nie było łatwo objąć teren całej Polski ideą leśnego związku. Istniały wtedy tylko 4 koła terenowe: radomskie, kieleckie, cieszyńskie i wspomniana filia poznańsko – pomorska. Pierwszym Prezesem zjednoczonego Związku Leśników Polskich wybrany został w dn.15.08.1919 roku – Józef Zagórski, a jednym z sekretarzy Adam Loret- późniejszy, pamiętny, pierwszy Dyrektor Generalny LP. Wichry historii rozmaicie kształtowały struktury leśnego związku i pozwalały na jego zróżnicowaną aktywność. Po pierwszych próbach podjęcia działalności związkowej  już w lipcu 1944 roku, rok później, 29 lipca 1945 Związek Zawodowy Leśników Rzeczypospolitej Polskiej zakończył swoją samodzielną działalność.

Po okresie istnienia Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych w latach 1983-1992, wrócono do pierwotnych struktur ZLP. Zjazd założycielski ZLP w RP odbył się we wrześniu 1992 i od tego czasu datuje się formalne reaktywowanie Związku Leśników Polskich. Pierwszym przewodniczącym Związku został Zbigniew Grugel. Po jego rezygnacji, w końcu 1993 roku przewodniczącym ZLP w RP został wybrany kol. Jerzy Przybylski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do listopada 2012 roku.  Podczas ostatniego Zjazdu Krajowego 23.11.2012 r. w Spale na przewodniczącego ZLP w RP został wybrany Bronisław Sasin -przewodniczący Regionu Zachodniego ZLP. Związkiem Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego /wcześniej Okręgu Szczecińskiego/ w Szczecinie kieruje on od dnia jego powstania, czyli od 12.07.1994 roku. Wtedy to na zjeździe założycielskim podjęta została uchwała o przejściu całej organizacji z Federacji Pracowników Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego do Związku Leśników Polskich w RP.

W skład Regionu Zachodniego  wchodzi 37 organizacji zakładowych, w tym wszystkie 35 nadleśnictw, organizacja Straży Leśnej oraz biuro RDLP Szczecin. 1 października 2010 roku w Pszczewie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Regionu Zachodniego ZLP. Na dzień 30.09.2013 r. organizacja ta liczyła  1066 członków. Liczba leśników- członków ZLP wciąż rośnie, bo dla przykładu w 2008 było ich  993, stąd jest to najliczniejszy region ZLP w RP. W 11 organizacjach zakładowych liczba członków przekracza 30 osób, a najbardziej liczna- przy Nadleśnictwie Dębno – liczy 53 członków.

Zarząd Regionu Zachodniego wybrany w październiku 2009 roku stanowią:

 • przewodniczący         – Bronisław Sasin
 • v-ce przewodniczący – Jarosław Szałata
 • v-ce przewodniczący –  Waldemar Jedynak
 • sekretarz                    – Janina  Sobczak
 • członek                       – Michał Tybiszewski
 • członek                      –  Sławomir Kucal
 • członek                       –  Szczepan Kucharski

Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący    –  Henryk Naumuk
 • członkowie             –  Agnieszka Rucińska
 •                                –  Ewa Wysocka
 •                                – Genowefa Gibert

Region w Radzie Krajowej reprezentuje przewodniczący B.Sasin, a dodatkowo delegaci Zjazdu Regionu wybrali na członka Rady Krajowej Jarosława Szałatę.

Po sprawozdawczym spotkaniu Rady Regionu w piątek 15.11. w Pogorzelicy, uroczyste wprowadzenie sztandaru RZ ZLP rozpoczęło akademię poświęconą 95-leciu ZLP. Przewodniczący ZLP w RP B.Sasin powitał Dyrektora RDLP Szczecin Witolda Kossa, naczelnika Wydziału  Organizacji i Kadr Sławomira Kucala i nadleśniczych z terenu RDLP Szczecin. Przedstawił rys historyczny RZ ZLP i złożył sprawozdanie z aktywnej działalności związkowej. Dyrektor W.Koss przedstawił aktualną sytuację gospodarczą oraz finansową największej i najbardziej obciążonej zadaniami w kraju RDLP Szczecin. Naczelnik S.Kucal omówił politykę kadrową oraz założenia osiągnięcia najbardziej efektywnej struktury organizacyjnej w nadleśnictwach, zakładach i biurze RDLP. Przedstawiono również propozycje nowego umundurowania leśników, co wywołało pośród związkowców ożywioną dyskusję. Głos zabrali także nadleśniczowie, którzy podkreślali dobrą współpracę ze związkowcami

W tak licznym regionie nie brakuje aktywnych i zaangażowanych w pracę związkową leśniczek i leśników. Z okazji tak doniosłego jubileuszu była okazja do uhonorowania niektórych z nich. W uznaniu wieloletnich zasług dla leśnictwa na wniosek Prezydium Regionu Zachodniego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec Piotra Pietkuna dyrektor Witold Koss nadał Kordelas Leśnika Polskiego Waldemarowi Jedynakowi- leśniczemu w nadleśnictwie Bogdaniec, wiceprzewodniczącemu RZ ZLP. Przewodniczący ZLP w RP B. Sasin odznaczył złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony Dla  Leśników Polskich” wyróżniających się członków ZLP. Podczas uroczystej kolacji leśnicy z zachodniego Pomorza, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski wspominali dawnych kolegów i historię związku, wymieniali poglądy i dyskutowali o współczesnym leśnictwie. Rozmawiali jak to przy spotkaniach leśników- głównie o lesie, planach, „zulowcach”,  „kubikach” i codziennej pracy, ale też o rodzinach, zainteresowaniach, ludzkich kłopotach i radościach. W bardzo obciążonej obowiązkami szczecińskiej dyrekcji rzadko jest okazja na chwilę rozmowy w tak szerokim gronie leśniczek i leśników: „terenowców” i pracowników biur nadleśnictw oraz RDLP. Wszyscy, w pełnym składzie umówili się na kolejne spotkanie, życząc 100 lat nawzajem sobie i naszemu Związkowi Leśników Polskich. Niech życzenia się spełniają!

Dyrektor RDLP Szczecin na wniosek Przewodniczącego Regionu Zachodniego ZLP w RP oraz Nadleśniczego N-ctwa Bogdaniec przyznał „Kordelas Leśnika Polskiego” Waldemarowi Jedynakowi.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP na wniosek Prezydium Regionu Zachodniego ZLP w RP przyznał:

Złotą Odznakę Związkową  „Zasłużony dla Leśników Polskich”

 1. Stanisław Hasiuk – Sulęcin
 2. Adam Górecki – Barlinek
 3. Kazimierz Golon – Bogdaniec
 4. Jerzy Dębowski – Goleniów
 5. Marian Flejszer – Chojna
 6. Wojciech Poluszyński – Ośno Lub.
 7. Marian Kopka – Łobez
 8. Ryszard Grodkowski – Trzebież

Srebrną Odznakę Związkową „ Zasłużony dla Leśników Polskich”

 1. Genowefa Gibert – Choszczno
 2. Wiesław Borzęcki – Dobrzany
 3. Dariusz Ciechalski – Kliniska
 4. Jarema Czechowski – Resko
 5. Ryszard Wielkopolski – Karwin
 6. Bożena Ciemcioch – Dębno
 7. Roman Wolski – Bogdaniec
 8. Tadeusz Ślozowski – Trzciel
 9. Maria Młynarczyk – Trzciel
 10. Elżbieta Berka – Międzychód
 11. Alina Przewięda – Międzychód
 12. Ludwik Szulc – Kłodawa
 13. Jan Piecyk – Skwierzyna
 14. Zofia Świerniak – Gryfino
 15. Ewa Siołkowska – Huert Kaczmarek
 16. Barbara Lenkiewicz – Łobez

 Brązową Odznakę Związkową „ Zasłużony dla Leśników Polskich”

 1. Janina Pięciak – Skwierzyna
 2. Dariusz Pilipaka – Bierzwnik
 3. Krzysztof Klażyński – Rokita
 4. Marcin Pacia – Międzyrzecz
 5. Renata Szymczak – Gryfice
 6. Tomasz Karpiński – Smolarz
 7. Ewa Gatalska – RDLP Szczecin
 8. Artur Rucki  -Trzciel
 9. Edmund Borkowski – Trzciel
 10. Romuald Deptuła – Bogdaniec
 11. Sławomir Roguz – Sulęcin
 12. Dorota Gurgul – Ośno Lubuskie
 13. Janina Buszczak – Ośno Lubuskie
 14. Jacek Zioło – Ośno Lubuskie
 15. Artur Nizio – Dobrzany
 16. Teresa Duda – Strzelce Kraj.
 17. Danuta Szpakowska – Nowogard
 18. Zenon Synowiec – Nowogard
 19. Elżbieta Buczkowska – Międzyrzecz
 20. Kazimierz Mendak – Gryfino
 21. Maciej Dobrzaniecki – Łobez
 22. Andrzej Czesnowski – Łobez

JAROSŁAW SZAŁATA