Informacja z obrad Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP

W dniu 24 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP.

Przewodniczący Bronisław Sasin przekazał informację ze spotkań związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym LP tj. zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych, zasad naliczania podatku od nieruchomości, zasad opuszczania lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników, emerytów i rencistów LP, spraw  mundurowych  w tym, tabeli odzieży bhp.

Prezydium  omówiło  sprawy organizacyjne uroczystości 95 lecia Związku ,  projekt planu finansowego Biura Związku na  rok 2014, w tym realizację składek członkowskich oraz  ustaliło plan pracy Prezydium i Rady Krajowej na rok 2014.

Przewodniczący poinformował o przygotowaniach do  Mistrzostw Szachowych Leśników i Rajdu Leśników, które odbędą się na terenie RDLP Gdańsk. Mistrzostwa Szachowe w I kwartale 2014 r., a Rajd w miesiącu wrześniu.

Przewodniczący poinformował również o sprawach majątkowych Związku,  toczących się rozmowach i ustaleniach ze współwłaścicielami majątku.

Prezydium przyznało dotację finansową dla pracownika nadleśnictwa Gryfino, który bierze udział w międzynarodowych mistrzostwach golfowych.

Maria Andrzejczyk
Kierownik Biura ZLP w RP