Miedzynarodowa Konferencja w Słowacji

W dniach 15-17 maja 2013 r. w Starej Lubowni ( Słowacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat „ Ochrona lasów, wpływ transformacji na rozwój gospodarki leśnej i zatrudnienia oraz dialog społeczny w sektorze leśnym“. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji leśnej oraz związków zawodowych z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Serbii. Konferencję prowadził Przewodniczący Słowackich  Związków Zawodowych „ Drewno,Las,Woda“ Zdenek Dlugos. Ponadto ze strony słowackiej, oprócz działaczy związkowych, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Słowackich, Tatrzańskiego Parku Narodowego Słowacji (TANAP) oraz Dyrekcji Lasów Miejskich.

KonferencjaProwadzący Konferencję  Zdenek Dlugos ( po środku)oraz przedstawiciele leśnych urzędów  Słowacji.


Polskę reprezentowali tylko przedstawiciele Związku Leśników Polskich w RP w składzie: Bronisław Sasin-przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Miliszewski-wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jozef Stec i Grzegorz Cekus – czlonkowie Prezydium ZLP w RP.

Konferencja2

Na konferencji poszczególne delegacje przedstawiły informacje o organizacji i  strukturach własnościowych lasów w swoich krajach. Poruszano problemy ochrony lasów i gospodarki w regionie. Głównym tematem konferencji był wpływ transformacji na na rozwój gospodarki leśnej i zatrudnienia oraz dialog społeczny w sektorze leśnym. Informację o lasach państwowych w Polsce przedstawil w formie prezentacji (udostępnionej przez DGLP) Bronisław Sasin, który również zaprezentował stan i osiągniecia Związku Leśników Polskich w RP oraz poinformował o zasadach współpracy i dialogu Związku z administracją leśną.B.Sasin
                           Referuje Bronisław Sasin- przewodniczący ZLP w RP

Po zakończeniu obrad w drugim dniu, w godzinach popołudniowych, uczestnicy konferencji zostali podjęci uroczystą kolacją w restauracji „ Salas u Franka” w Starej Lubowni. Na wstępie nastąpiło powitanie oraz występy regionalnego zespołu góralskiego – foto poniżej.

 Konferencja3zespół
W ostatnim dniu konferencji tj. 17.05.2013 r. po dyskusji nad referatami przedstawicieli z uczestniczących krajów,  Przewodniczący Związku Zawodowego „Drewno, Las, Woda” podsumował obrady i przedstawił wnioski wynikające z referatów i dyskusji.

Wnioski z Konferencji, po ich dopracowaniu, zostaną przesłane do wszystkich uczestników.