Jan Gwalbert patronuje leśnikom w Nadleśnictwie Gryfice (RDLP w Szczecinie)

Leśnicy to ludzie, w których profesję i zamiłowanie wpisane są drzewa oraz drewno. Dbamy o drzewa, które są jakże ważnym elementem przyrody i od wątłej siewki rosną latami w potężny pień. Właśnie ten pień drzewa, oprócz wielu innych pożytków, daje nam cenne i potrzebne drewno. Niektórzy z nas wierzą, że dusza drzewa, ale też dusze opiekujących się drzewami i całym lasem ludzi, zamknięte są w drewnie. Dlatego drewniane rzeźby obdarzają wielkim sentymentem. Sprawy wiary oraz sfery sacrum są trudne, czasem drażliwe, z całą pewnością złożone. Nie każdy zatem tak patrzy na drewniane rzeźby, ceni świętych lub wierzy w opiekę patronów. Choć przecież wielu z nas zdarza się prosić o ich wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach. Chyba jednak każdy z nas  najczęściej wzdycha do Św. Antoniego, szczególnie w chwili, gdy bardzo śpiesznie i nerwowo szuka zagubionych dokumentów lub kluczy do auta… 

Patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi pracujących w lesie jest opat Jan Gwalbert. Papież Pius XII w 1951 roku ogłosił właśnie Św. Jana Gwalberta oficjalnym patronem ludzi lasu. W języku hebrajskim to imię znaczy „Bóg jest litościwy”, a jego dzień przypada na 12 lipca. W tym roku właśnie tego dnia po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Leśnika.  

Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego. Jednak jego wizerunek nie jest tak często spotykany w naszych lasach jak Św. Hubert, który choć patronuje myśliwym, często bywa kojarzony z leśnikami. Zmienia się to jednak coraz bardziej i Jan Gwalbert pojawia się na elementach architektury, leśnych sztandarach oraz kapliczkach ustawianych w różnych zakamarkach lasu lub w pobliżu ludzkich siedzib.

We wtorek 14 września 2021 roku w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Gryfice miała miejsce wyjątkowa uroczystość poświęcenia kapliczki ku czci Św. Jana Gwalberta. Dwa lata wcześniej, również 14 września, ale 2019 roku, gdy Nadleśnictwo obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia, odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice. Na tym sztandarze również zobaczymy postać Jana Gwalberta:

Aktu poświęcenia Kapliczki Jana Gwalberta dokonał Ksiądz kanonik dr Kazimierz Półtorak. W uroczystości wziął udział Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, byli obecni Nadleśniczowie sąsiednich Nadleśnictw, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Komendanci Służb Mundurowych, Radni Powiatowi, przedstawiciele Komandorii Północnej, Związku Sybiraków oraz obecni i emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Gryfice. W uroczystości oraz w spotkaniu z pracownikami Nadleśnictwa Gryfice uczestniczył również Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP.

Zadaszona kapliczka została wykonana w pniu drewna lipowego. Wewnątrz  znajduje się rzeźba przedstawiająca postać Św. Jana Gwalberta, pięknie stworzona również z pnia lipowego przez obdarzonego artystycznym talentem jednego z pracowników Nadleśnictwa Gryfice. Obok została umieszczona tablica z krótką historią opowiadającą o żywocie świętego.

Po przemówieniach i poświęceniu kapliczki zaproszeni goście razem z Nadleśniczym Wojciechem Pietrzakiem posadzili przy kapliczce drzewko buka purpurowego. Drzewo z pewnością otoczy z kolei swoją opieką kapliczkę z wizerunkiem patrona leśników. Pracownicy Nadleśnictwa Gryfice i wszyscy odwiedzający to piękne miejsce wierzą, że patron  leśników będzie ich wspierał duchowo w trudnych chwilach, bo przecież każdy z nas takie ma.

                                                                                      Tekst:  Jarosław Szałata

Foto: Archiwum prywatne Jarosława Szałaty