Stypendia dla przyszłych leśników wręczone

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej podjęła w 2020 roku po raz kolejny, już szósty,  decyzję o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów średnich szkół leśnych. Zgodnie z przyjętym przez nas regulaminem stypendium naukowe obejmuje  uczniów jedenastu szkół podległych pod Ministra Środowiska oraz szkoły w Tułowicach i Rucianem-Nidzie, a fundowane jest za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat kształcenia.

foto: TL w Starościnie

Łącznie na ten cel przeznaczono 19500 zł  czyli każda ze szkół otrzymała  1500 zł. Jest to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków.

W związku ze szczególnymi warunkami, w jakich nam przyszło obecnie funkcjonować nie mieliśmy możliwości organizacji  tradycyjnej, wspólnej ze Szkołami Leśnymi uroczystości przekazania stypendiów uczniom. Szkoły w różny sposób przekazały stypendia wyróżnionym uczniom. W Technikum Leśnym w Starościnie stypendia na przykład wręczono absolwentom 1 września br., podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Film z wręczenia stypendiów w TL w Starościnie.
Jeśli plik się nie otwiera można go pobrać tu.

Co roku stypendia oraz towarzyszący im pamiątkowy dyplom  są wręczane w szkołach z udziałem przedstawicieli  Rady Krajowej ZLP w RP. Ściśle współpracujemy ze szkołami leśnymi również na innych polach i utrzymujemy stały kontakt za pośrednictwem naszych przedstawicieli oddelegowanych do poszczególnych placówek. Uczestniczymy w życiu szkół i skupionych wokół nich społeczności oraz wspieramy w różnych formach ich działalność. Jednak w tym szczególnym roku i w związku z niezależnymi od nas ograniczeniami musimy, niestety, pozostać tylko w kontakcie elektronicznym. Mamy nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko miłą nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa i wyboru właśnie tej profesji jako życiowego celu dla młodych adeptów polskiego leśnictwa.

tekst: Jarosław Szałata

foto: TL w Starościnie