Dzienne archiwum: 20 czerwca 2024

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 12-15 czerwca br., podczas XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. W obradach uczestniczył Tomasz Kwieciński – Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Poznaniu.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na sali oraz przedstawił porządek obrad. Szczegółowo omówił dotychczasowe ustalenia Ogólnopolskiej Narady o Lasach, w której uczestniczy podczas kolejnych spotkań.

Michał Matłoka – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego oraz Komandor XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników odbywającego się na terenie RDLP w Poznaniu pod hasłem: „Wielkopolska Warta Poznania” omówił etapy przygotowań, problemy, które napotkał po drodze, atrakcje rajdowe, finał Rajdu, podczas którego w Gołuchowie spotkają się uczestnicy Rajdu z wszystkich tras.

Czytaj dalej