Miesięczne archiwum: maj 2024

VIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP

W dniu 12.04.2024 r. w budynku RDLP Olsztyn odbył się VIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP.

W Zjeździe uczestniczyło 84 delegatów na 105 wybranych, co stanowiło 80% uprawnionych. Obrady otworzył, a następnie, po wybraniu na Przewodniczącego Zjazdu, prowadził Przewodniczący RR Olsztyńskiego ZLP w RP kol. Mirosław Choroś.

Delegaci na Zjazd w trakcie obrad przyjęli sprawozdania z działalności w roku 2023 Rady Regionu Olsztyńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLP w RP. Po  dyskusji uczestników nad przedstawionymi sprawozdaniami Zjazd, na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu, jednomyślnie udzielił absolutorium Radzie Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP za rok 2023.

Czytaj dalej