Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego

W dniach 26 i 27 lutego 2024 roku w hotelu Chata Karczowiska odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego.

W Zjeździe uczestniczyło blisko stu delegatów oraz zaproszeni goście. Pierwsza część Zjazdu upłynęła na wyborach do komisji, wysłuchaniu sprawozdań i głosowaniu nad przyjęciem absolutorium. Odbyła się także gorąca dyskusja na temat decyzji MKiŚ dotyczących tzw. wyłączeń z produkcji leśnej oraz planowanych, w związku z tym, protestów. W dalszej części wypracowaliśmy stanowisko Zjazdu dotyczące tych spraw.

W związku z tym, że nasz wieloletni przewodniczący Zbigniew Czeryba, ze względu na zbliżająca się emeryturę, podjął decyzję o rezygnacji z funkcji przeszliśmy do bloku głosowań nad następującymi stanowiskami:

  • nowym przewodniczącym Rady Regionu został wybrany Grzegorz Cierlik (Nadleśnictwo Węgliniec)
  • nowym delegatem do Rady Krajowej został Piotr Żygadło (Nadleśnictwo Bolesławiec)
  • nowymi członkami prezydium Rady Regionu zostali: Zbigniew Czeryba, Piotr Mirek i Mariusz Jucha
  • nowym członkiem komisji rewizyjnej został Marek Przychodzki

Popołudniowy blok obrad zaczął się od bardzo miłego akcentu w postaci wręczenia oznak związkowych Elżbiecie Barańskiej i Markowi Kwiatkowskiemu.

Po tej uroczystości przyszedł czas przeznaczony dla zaproszonych gości. Pierwszym z nich był nowo wybrany dyrektor RDLP we Wrocławiu Pan Jan Dzięcielski. W ponad godzinnym wystąpieniu przedstawił najważniejsze tematy, z którymi musi się zmierzyć jako szef naszej Dyrekcji. Życzymy powodzenia w tej niełatwej roli. Kolejnym zaproszonym gościem był Jacek Zbróg z firmy Mentor. Wszystkim delegatom zostało przybliżony produkt zwany „OC Leśnika” oraz zostały omówione najważniejsze zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym Medicover.

Drugi dzień obrad to już praca nad wnioskami na Zjazd Krajowy. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i sprawnej pracy komisji udało się przegłosować aż 15 wniosków. Tradycyjnie są to sprawy dla nas najważniejsze czyli poprawa komfortu pracy i odpowiedniego za nią wynagrodzenia. Podsumowaniem Zjazdu było przyjęcie stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w jakiej znalazło się polskie leśnictwo. Rozumiejąc oczywiście konieczność zmian z dużym niepokojem patrzymy na kolejne decyzje podejmowane bez naszego udziału. Tegoroczny zjazd był niezwykle pracowity i owocny za co szczególnie dziękujemy wszystkim delegatom oraz zaproszonym gościom.

Bartłomiej Dymek

Foto: Archiwum Regionu Dolnośląskiego