Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEŻANCE MIROSŁAWIE KOŁBUC
CZŁONKINI ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
W NADLEŚNICTWIE RYTEL
Z POWODU ŚMIERCI
MĘŻA KAZIMIERZA

składa
Zakładowa Organizacja

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

przy Nadleśnictwie Rytel