Miesięczne archiwum: marzec 2024

Uchwały i Wnioski Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP, który odbył się w dniach 21-22 marca 2024 r. w Sękocinie Starym

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr  1

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 24.03.2023 r. do 21.03.2024 r.

Uchwała nr  2

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP tj. organizacji liczącej ponad 12 500 członków wyraża stanowczą dezaprobatę w związku z odmową udziału w spotkaniu (w ostatniej chwili) i niepodjęcia dialogu przez Pana Mikołaja Dorożałę Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ze stroną społeczną reprezentowaną przez ZLPwRP. Postawa Pana Mikołaja Dorożały to jawne lekceważenie oraz unikanie odpowiedzialności i dialogu, które nie licuje z godnością urzędnika państwowego i powoduje brak rozwiązań istotnych problemów pracowniczych

Uchwała nr  3

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP  nadaje Krzysztofowi Górskiemu, wieloletniemu Przewodniczącemu Regionu Szczecineckiego, Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP , tytuł honorowego członka ZLP w RP

Uchwała nr  4

Krajowy Zjazd Delegatów ZLP w RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisemnego polecenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącego wstrzymania podstawowych prac leśnych we wskazanych obszarach.  ZLPwRP solidaryzuje się z pracownikami Lasów Państwowych  i branż okołoleśnych  dotkniętych przedmiotowym poleceniem.

Czytaj dalej

Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEŻANCE MIROSŁAWIE KOŁBUC
CZŁONKINI ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
W NADLEŚNICTWIE RYTEL
Z POWODU ŚMIERCI
MĘŻA KAZIMIERZA

składa
Zakładowa Organizacja

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

przy Nadleśnictwie Rytel

Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom

w Dniu Święta Kobiet

najserdeczniejsze życzenia

szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz

spełnienia wszelkich marzeń

składają

Panowie

ze Związku Leśników Polskich w RP