Koło Emerytów i Rencistów przy DGLP

Szanowni Państwo,

Koło Emerytów i Rencistów przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na ewidencji ma ponad 110 byłych pracowników DGLP.

Niestety większość z nich nie utrzymuje kontaktów z byłym pracodawcą.

Dlatego też chcemy zintensyfikować działalność naszego Koła choćby w zakresie informacyjnym takim jak np. o możliwości skorzystania z dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do kosztów poniesionych na wypoczynek, do sanatorium. Ponadto osoby będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej mogą występować o zapomogi.

W dniu 12 grudnia 2023 r. w DGLP zebrała się grupa emerytów i rencistów, która przyjęła jednogłośnie dokument pt.: Misja i zasady działania Koła Emerytów i Rencistów przy DGLP.

Ponadto dokonano wyboru zarządu Koła w składzie:

  • Walerian Żyndul – przewodniczący,
  • Henryka Czuchan – sekretarz,
  • Wiesław Kondeja – członek.

W dalszym ciągu z Zarządem aktywnie współpracuje kol. Małgorzata Weppo i kol. Stanisław Zawiślak.

Nasze dane kontaktowe:

Koło Emerytów i Rencistów przy DGLP

Adres do korespondencji:  ul. Grójecka 127  02-124 Warszawa

Tel. kontaktowy: 22 589 83 09 (we wtorki godz. 11.00-13.00), +48 600 010 619,

E-mail: walerian.zyndul@vp.pl

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do współpracy.

Z życzeniami zdrowia i szczęśliwego Nowego 2024 Roku

Walerian Żyndul