XXX Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat organizacyjny

 1. Termin i miejsce:

2. Organizatorzy:

 • Związek Leśników Polskich w RP
 • Region Zachodni ZLP w RP przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i Nadleśnictwem Gryfice
 • Kierownik turnieju: – Jarosław Szałata –  Przewodniczący ZLP w RP, – Wojciech Pietrzak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
 • Kontakt: sprawy organizacyjne i zgłoszenia: Beata Czerniak i Lena Kacperczyk – Biuro ZLP w RP, tel. 22 58 98 380, kom. 662 845 525, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl

3. Uczestnicy:

 • pracownicy PGL Lasy Państwowe,
 • pracownicy parków narodowych,
 • pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni,
 • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych,
 • pracownicy ZUL aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP,
 • emeryci i renciści PGL LP.

4. Zapisy na XXX Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników wyłącznie poprzez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zgłoszenia – nieprzekraczalny termin do dnia 15 września 2023 r.;
 • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników, organizacja związkowa lub osobiście zawodnicy startujący na własny koszt;
 • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, ranking ELO, dane kontaktowe, datę przyjazdu, dane do faktury, rozmiar koszulki okolicznościowej;
 • zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl;
 • koszt uczestnictwa wynosi 1.000,00 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 5 października br. 950,00 zł;
 • wpłaty należy przekazywać na konto bankowe Związku Leśników Polskich w RP nr 06 1940 1076 3232 1007 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.tytuł wpłaty: uczestnictwo w mistrzostwach szachowych – imię i nazwisko uczestnika;
 • ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń;
 •  po dokonaniu wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, opłata nie ulega zwrotowi;
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.

Program XXX Szachowych Mistrzostw Polski Leśników

o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP

4 października 2023 r. (środa)

 • od godz. 15.00 przyjazd zawodników
 • 18.00 – 22.00 kolacja
 • 20.00 otwarty turniej szachów błyskawicznych (puchary i dyplomy wręczane będą podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw w dniu 7 października 2023 r.)

5 października 2023 r. (czwartek)

 • 7.45-8.30 – śniadanie
 • 8.45-9.00 – odprawa techniczna
 • 9.00-9.25 – oficjalne otwarcie Mistrzostw
 • 9.30-10.30 – I runda
 • 10.45-11.45 – II runda
 • 12.00-13.00 – III runda
 • 13.30-14.15 – obiad
 • 14.30-15.30 – IV runda
 • 15.45-16.45 – V runda
 • 17.00-18.00 – VI runda
 • 18.15-19.15 – VII runda
 • 19.30 – kolacja

6 października 2023 r. (piątek)

 • 7.30-8.00 – śniadanie
 • 8.15-9.15 – VIII runda
 • 9.30-10.30 – IX runda
 • 10.45-11.45 – X runda
 • 12.00-13.00 – XI runda
 • 13.15-14.00 – obiad
 • 14.00 – wyjazd terenowy
 • 19.00 – uroczysta kolacja

7 października 2023 r. (sobota)

 • 8.15-9.00 – śniadanie
 • 9.30-10.15 – uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw
 • Ok. 10.30 – wyjazd uczestników

Regulamin XXX Szachowych Mistrzostw Polski Leśników

o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP

 1. wszyscy zawodnicy grają w jednej grupie;
 2. turniej szachów błyskawicznych ma charakter otwarty;
 3. mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund
 4. tempo gry: 30 minut dla zawodnika;
 5. przeprowadzona zostanie klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z 2 lub 3 zawodników;
 6. składy drużyn przyjmowane będą w trakcie odprawy technicznej;
 7. odprawa techniczna  odbędzie się 5 października 2023 r. o godzinie 8.45;
 8. ostateczna weryfikacja drużyn nastąpi przed rozpoczęciem II rundy, w końcowej klasyfikacji drużyny liczy się punktacja dwóch zawodników z największą liczbą punktów;
 9. w przypadku równiej ilości punktów obowiązuje następująca punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, Progres, większa liczba zwycięstw, wynik bezpośredni, losowanie.
 10. w klasyfikacji drużynowej w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce pierwszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej;
 11. w turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach, w sprawach spornych decyzję podejmuje sędzia główny;
 12. w przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali gry sędziemu głównemu przysługuje prawo stosowania wszystkich środków dyscyplinujących;
 13. na sali gry obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów i posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych;
 14. regeneracja sił i gry towarzyskie odbędą się poza salą gier;
 15. osoby niepełnoletnie muszą przebywać w trakcie Mistrzostw pod nadzorem opiekuna;
 16. uczestnicy indywidualnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody;
 17. zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych;
 18. organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów foto i audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych;
 19. ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz weryfikacja zawodników mogących brać udział w turnieju należy do organizatora zawodów oraz sędziego głównego.