XXI Turniej Piłkarski RDLP Olsztyn o Puchar Dyrektora RDLP

Jak i w latach poprzednich i w tym roku w dniu 24 czerwca 2023 r. Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Stare Jabłonki zorganizował już 21 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP Olsztyn.

W turnieju w tym w roku wzięło udział 21 drużyn, w skład których weszli pracownicy 26 jednostek naszej RDLP, o łącznej liczbie ok. 250 zawodników, w tym 16 zawodniczek.

.

Impreza dzięki przychylności RDLP Olsztyn, władz miasta Ostróda jak i Dyrektora MOSiR w Ostródzie odbyła się na wspaniałym obiekcie sportowym i została przeprowadzona przez organizatorów, głównie pracowników Nadleśnictwa Stare Jabłonki, wprost perfekcyjnie. Łącznie z zapewnieniem idealnej pogody.

Od lewej – Mirosław Choroś Przewodniczący ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego, Dyrektor RDLP Olsztyn Adam Roczniak oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki Jarosław Szustkowski.

Przy wspaniałej pogodzie w atmosferze dobrej zabawy i sportowej atmosferze 21 drużyn zgłoszonych do turnieju toczyło bardzo sportową rywalizację, w efekcie której najlepszą drużyną okazała się drużyna reprezentująca Nadleśnictwo Szczytno.

Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Nadleśnictwa Korpele, a z brązowym medalem do domu wróciła drużyna Nadleśnictwa Jedwabno.

Królem strzelców został kol. Adrian Gąsior z Nadleśnictwa Szczytno, najlepszym bramkarzem turnieju został uznany kol. Łukasz Ruść z Nadleśnictwa Jedwabno.

Uhonorowano też dyplomami oraz okolicznościowymi podarkami najstarszego zawodnika turnieju, wszystkie Panie uczestniczące w turnieju oraz przyznano też puchar Fair Play.

.

Puchar ten przyznany został drużynie reprezentującej Dyrekcję RDLP Olsztyn.

.

Pierwsze trzy drużyny, wyróżnieni zawodnicy i drużyna Fair Play uhonorowani zostali przez Dyrektora RDLP Olsztyn Pana Adama Roczniaka w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Stare Jabłonki kol. Jarosława Szustkowskiego jak i Przewodniczącego ZLPwRP Regionu Olsztyńskiego Mirosława Chorosia pamiątkowymi pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

.

Po wręczeniu nagród, jak co roku, organizatorzy turnieju po burzliwej dyskusji w porozumieniu z Panem Dyrektorem RDLP wytypowali współorganizatora i gospodarza kolejnego już XXII turnieju o puchar Dyrektora RDLP Olsztyn w roku 2024,i przyznali ten zaszczyt Nadleśnictwu Korpele. Mam nadzieję, że w roku 2024 weźmie udział w turnieju nie mniej drużyn niż wskazuje na to kolejny numer turnieju, a więc minimum 22 drużyny.

Do zobaczenia na murawach piłkarskich w Nadleśnictwie Korpele.

Tekst: Mirosław Choroś

Foto: Kol. Anna Paprocka, Kol. Tomasz Ramczykowski