Zbliża się Dzień Leśnika

.

Przypominamy, że dzień 12 lipca na wniosek ZLP w RP złożony w dniu 31 maja 2021 roku został Zarządzeniem nr 39 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9 czerwca 2021 roku ustanowiony w PGL LP Dniem Leśnika.  Zobacz tu:

Wszystkim leśnikom i ich Rodzinom, naszym współpracownikom oraz przyjaciołom, wszystkim związanym z lasem, którzy czują się leśnikami życzymy z okazji Dnia Leśnika wszelkiej pomyślności i nieustającej dumy z bycia polskim leśnikiem.

                                                                         Związek Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej