Żałobna karta

Koledze Arturowi Zawiślakowi

członkowi Prezydium Rady Regionu Lubelskiego,

Przewodniczącemu Organizacji Zakładowej w Nadleśnictwie Chełm

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

mamy Leontyny

składa

Rada Regionu Lubelskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej